Terapie dotykem - odstraňování duševních bloků

Všechny emocionální bloky se nám usazují v těle. Tělo (a zejména buňky) mají paměť. Nejrůznější emocionální bloky, události z dětství apod., se nám "ukládají" v těle v podobě zablokovaných drah, v nichž nemůže správně proudit energie. Prostřednictvím fundovaných dotyků v energetických drahách lze rozproudit stagnující energii, odstranit bloky a nastolit rovnováhu těla i mysli. Terapie probíhá za doprovodu relaxační hudby, případně (dle zájmu) je doplněna velmi příjemnými vibracemi tibetských zpívajících mis (viz dále).

 

Tibetské mísy

Tibetské mísy lze s úspěchem používat v kombinaci s terapií dotykem - jejich tóny napomáhají k harmonizaci čaker - energetických center v těle - a tím i k celkovému souladu mezi fyzickou a psychickou stránkou těla. 

"Tibetská mísa nebo také Zpívající mísa je tradiční ozvučný lidový nástroj ze slitiny (obvykle) sedmi kovů ve tvaru mísy, který pochází z Nepálu a byl používán už v polovině 3. tisíciletí př. n. l. nejen k léčení neduhů těla a mysli ale i k různým meditacím." [Zdroj: Wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tibetská_mísa

 

Automatická kresba

Jedná se o intuitivní kresbu s rozborem čaker, diagnostikou vztahů a vzorců chování. S její pomocí lze odhalit skryté vzorce chování, jež nás někdy přivádějí do složitých životních či vztahových situací. Díky rozklíčování příčin je pak možné tyto vzorce změnit, nalézt pochopení, proč se věci dějí, a navrátit rovnováhu tam, kde je třeba.

Příklad automatické kresby:

 

Tarot - výklad karet aneb "špatné" karty a vy

Pro váš klid...neexistují "špatné" a dobré karty! V každé je něco pozitivního i negativního, stejně jako v životě. I v kartách Milenci, Slunce, Eso pohárů, které se lidem obvykle líbí, jsou v některých situacích ne příliš optimistické zprávy a naopak, i Smrt, a např. Desítka mečů, které lidi děsí, obsahují příznivá poselství.

Samozřejmě, může se občas stát, že si při výkladu vytáhnete karty, které se vám nelíbí, anebo vás rada karet nebo naznačené perspektivy rozzlobí, nebo vystraší. Proto byste si měli uvědomit následující:

Tarot nám poskytuje radu, která nám z hlediska nevědomí naznačuje ten nejvhodnější a nejpřiměřenější postup, který ale ovšem NENÍ vždy ten nejpříjemnější, a nejpohodlnější... Jestliže se nám rozpadá vztah, mnohý z nás si přeje co nejdříve potkat novou lásku, která by mu pomohla zapomenout na ztrátu předešlého partnera. Je však možné, že Vám karty poradí abyste si nejprve prošli svým "slzavým údolím" (Pětka pohárů) a zpracovali v sobě svůj smutek, bolest, lítost, zklamání i vztek dříve, než dozraje čas otevřít se novým vztahům. To se vám samozřejmě příliš zamlouvat nemusí, chcete lásku a to jakoukoli HNED, teď a nyní nepřemýšlíte o tom, že vy sami byste do nového vztahu neměli co dát... Jak by asi mohl dopadnout?

Jedná-li se naproti tomu nikoli o radu karet, ale o temnou vyhlídku do budoucnosti, pak byste měli mít na paměti, že karty naznačují trend, který s velkou pravděpodobností může nastat, pokud budete postupovat stejně, jako doposud, nebo pokud se dáte cestou, na kterou jste se tázali. Na tuto tendenci tedy nejste vázáni - můžete si od karet nechat ukázat jinou, lepší, nadějnější alternativu.

To samozřejmě neznamená, že by Tarot byl nějaký kouzelnický klobouk, z něhož lze pokaždé vytáhnout jednoduchou, zábavnou a výhodnou odpověď. Život sebou přináší i problematické fáze a stejně tak i nevyhnutelné zkušenosti, které nás zklamou, zarmoutí a sklíčí. Přesto nám může Tarot právě v takových situacích napomoci k pochopení, proč musíme projít právě těmito zkušenostmi, čemu se z nich máme a můžeme naučit a jak s nimi co nejlépe zacházet.

 

S láskou jste u mne vítáni.