Platonská tělesa

26.06.2014 20:54


Platonská tělesa jsou útvary z věčné dimenze, jež je součástí konečné dimenze. Učí nás opět se rozpomenout. Rozeznívají v nás éterickou oktávu a aktivují světelné tělo v jeho nejčistší a nejharmoničtější vibraci. Tělesa jsou základem veškeré existence a všech dimenzí.

"Příroda je dopis Boha lidstvu." (Platon)

Pro platonská tělesa, zvaná také pravidelné polyedry, tedy mnohostěny (pravidelné trojrozměrné obrazce) je charakteristické, že jejcih boční stěny tvoří souběžné a pravidelné mnohoúhelníky. V každém jejich rohu se protíná hned několik stěn.