Dharma a životní poslání

Poznat, jaký je cíl našeho života, a pak přenést svoje vize do reality soustavnou činností - to je Dharma - v jazyce sanskrt je to výraz pro smysl života.

Z dharmy pramení vnitřní harmonie a trvalá spokojenost. Tradiční princip dharmy říká, že každý z nás má ve svém pozemském životě splnit svůj úkol. Každému z nás byly dány zvláštní dary a talent, které nám umožní tento životní úkol splnit. Důležité je objevit je v sobě, a tím najít klíč k našemu životnímu poslání.

Riskování - může to vypadat jako by člověk musel podstoupit celou řadu rizik k tomu,aby objevil, v čem je nejlepší, co je podstatou jeho životního poslání. Mnoho lidí ve chvíli, kdy objeví skutečný smysl své existence, opouští svoje zaměstnání, které je brzdilo v růstu. Vždycky, když se pokoušíme pátrat ve svém nitru, podstupujeme jisté riziko. Ale také ne - to proto, že objevit smysl vlastní existence a svého životního poslání nemůže nikdy přinést žádné riziko. Sebepoznání je DNA vlastního osvícení. Je to velmi prospěšná a opravdu zcela zásadní věc.

Tajemství úspěchu je v neměnnosti cíle. (Benjamin Disraeli)

Zdroj: Mnich, který prodal svoje ferrari