Duchovní partner

Duchovní vztahy už nevznikají z velké zamilovanosti, ale ze sounáležitosti.

Tyto vztahy vznikají nevinným přátelstvím, porozuměním a postupně sílí.

Jsou opakem vztahů ze zamilovanosti, které slábly. Oba partneři vzájemně pracují na harmonii vztahu a postupně se stále více rozsvěcují a čím více se rozsvěcují, tím více svítí jeden druhému a zároveň celé společnosti svojí harmonií a klidem.

V zamilovanosti žili lidé uzavřený kruh jen těchto dvou a láska byla jen pro ně, a ne pro ostatní. Vzájemně se omezovali, žárlilo se na lásku k druhým, docházelo k omezování lásky k druhým, a proto její pramen ve vztahu časem vyschnul. Pokud žízním po lásce a nemám ji pro druhé, nemůžu ji ani od druhých dostat.

Duchovní partner je totiž partner z vaší skupiny duší, někdo, kdo vám byl přidělen coby pozemský průvodce, právě když jste vy byli přiděleni jemu nebo jí.

 
Stávají se "partnery" ve smyslu společníků či kamarádů. Spoléhají na sebe, navzájem se vedou a radí si.
Pocítíte k němu obrovskou, nadpozemsky hlubokou důvěru.


MODLITBA ZA NALEZENÍ DUCHOVNÍHO PARTNERA

Drahý bože,
prosím Tebe a anděly lásky o pomoc při nalezení nádherného milostného vztahu s mým duchovním partnerem. Dejte mi prosím jasné pokyny, jak tohoto člověka najít, a pomozte nám setkat se a užívat si vzájemné blízkosti. Žádám vás o pomoc při vytváření takových okolností, které mi tento nádherný vztah co nejrychleji zajistí. Prosím, pomozte mi zbavit mou mysl, tělo i city všech zábran, jež by mě snad od velké lásky zrazovaly. Prosím, pomozte mi slyšet a následovat vaše Božské vedení, jež povede k nalezení a k radosti ve vztahu dvou spřízněných duší. Vím, že mě můj protějšek hledá stejně vroucně, jako já hledám jeho. Oba vás prosíme, abyste nás svedli dohromady a pomohli nám poznat a přijmout požehnání nekonečné lásky.
Děkuji
 

 

Z knihy Doreen Virtue Ph. D Léčení s anděly

PS: Zuzko budeš se divit, ale ty jsi mi napsala, ať úryvek z této knihy pošlu právě Honzíkovi :-D a děkujeme