Had světla - vzestup ženské síly a světla Kundalini Země

Had světla - vzestup ženské síly a světla Kundalini Země

Všechno je připraveno na „posunutí věků“, a je tak, jak má být, a velká transformace lidského vědomí může začít. Světově proslulý autor nám dává naději...

Jeho nová kniha je napůl cestopisným dobrodružstvím, napůl spirituální lekcí.

Drunvalo v ní poutavým způsobem vypráví příhody, které zažil na svých cestách po nejrůznějších částech světa ve službách Matce Zemi. Jen ona totiž a staří Mayové vědí, co se bude dít.

Ukázka: Had Světla hledá svůj nový domov

Had Světla následoval dalajlamu do Indie, ale tam se nezastavil. Pokračoval v pohybu a postupně na své cestě křížem krážem navštívil každé území na povrchu Země.

Jeho pohyb po světě trval asi deset let, od roku 1959 až do konce 60. let. Naposledy se ke konci své celosvětové poutě přesouvala energie kundalini Matky Země z Kanady dolů do Spojených států, Mexika, Belize a Guatemaly, a pak hluboko do Střední Ameriky.

Když dosáhla Panamy, stalo se něco neuvěřitelného, co většina domorodých kmenů, vyjma Mayů, nečekala. Když Had Světla dospěl k Panamskému průplavu, nemohl ho překonat. Panamský průplav je totiž jednou z největších geomantických staveb, která byla kdy na Zemi vybudována. Tato stavba doslova a do písmene energeticky oddělila od sebe dva kontinenty, a zabránila energii kundalini, aby se přesunula do Jižní Ameriky.

Energie kundalini Země nemohla dál a zablokovala se. Mnozí lidé se domnívají, že zastavení pohybu Hada Světla bylo zdrojem problémů souvisejících s válkami a sváry v Kolumbii a sousedních státech. Kundalini Země nedokázala překonat průplav, a vytvoříla tím obrovskou energetickou nerovnováhu. (Podobná věc může nastat i u člověka, když mu stoupá kundalilni podél páteře. Pokud je určitá čakra zablokovaná, energie nemůže proudit nahoru, přestože se o to dál pokouší. To může způsobit velké bolesti, nemoc, nebo dokonce smrt jedince, pokud není tento stav vyřešen.)..........

https://www.levneucebnice.cz/p/had-svetla-2012-a-dale-vzestup-zenske-sily-a-svetla-kundalini-zeme-1949-2013/