Honzik

Honza

Narodil jsem se 4.2.1973. V pravý čas. V ten pravý čas. Součtem číslic data narození vyjde číslo 8. V Tarotu, který mne už nějakou dobu doprovází, reprezentuje osmička „Sílu“. Je ve mně, vím, že ji mám, a bylo jí hodně potřeba v další pravý čas v životní situaci, která nastala.

Sem na svět jsem si vzal jazyky, jsou můj život. Tak, jako Bůh při stavbě babylónské věže lidi rozehnal a jazyky rozdělil, já je spojuji. Pomáhám jim nalézt „společnou“ řeč – při pracovních i osobních jednáních. Spojuji lidi, aby znovu našli jednotu. Se sebou samými, s ostatními kolem sebe, se svým Vnitřním Já.

Má duchovní cesta začala na krátký čas kolem sedmnáctého roku věku, přesto jsem ji pak na dlouhou dobu v sobě potlačil. Vnitřní proud, který však i přes taková potlačení plyne, nelze zastavit ani vykolejit z cesty. Proudí skryt, a jednou stejně vyjde na povrch a projeví se. Přijdou okolnosti, které jej opět uvolní, neboť „Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude jednou poznáno.[Lukáš 12:2]

Díky pochopení a duchovnímu procitnutí po zásadním životním zlomu jsem opět v pravý čas potkal a poznal spřízněnou duši na další pouť životem, spojenou v posvátném svazku vědomé spolupráce s Vesmírem, ve vzájemné úctě a respektu. Jejím prostřednictvím dochází ke vzájemnému navyšování vibrací a duchovnímu rozvoji, ukazujíc lidem, že uchopení života do vlastních rukou, převzetí odpovědnosti a následná změna k lepšímu jsou možné, jen je třeba se k nim odhodlat, chtít a věřit.

 

Výklad karet (Tarot): Karty dle mého názoru „vizualizují“ vnitřní nastavení, mohou pomoci získat potřebný odstup a nadhled na partnerské vztahy, finanční situaci, osobní i profesní problémy. Mohou být dobrým rádcem ve chvíli, kdy „nedohlédneme“ konce a nevidíme východisko v obtížných životních situacích. Pro výklad používám zejména Tarot mocných archandělů od Doreen Virtue (ukázky zde).

 

Automatická kresba: K diagnostice osobnosti, a zejména pak partnerských vztahů a životních situací spojených s našimi blízkými, partnery, dětmi, kolegy v zaměstnání a lidmi okolo nás může sloužit automatická kresba, která může napomoci odhalit skryté příčiny nemocí, stagnace a rozpadu vztahů a pochopit řadu vzájemných souvislostí. Ukázky automatické kresby zde.