Hvězdné paprsky - poznej své vnitřní světlo

Hvězdné paprsky - poznej své vnitřní světlo

Hvězdy jsou zářící světelná tělesa, životodárná slunce, jejichž síla záření tvoří atmosférickou bázi pro mnohotvárný biologický život na planetách a zásobuje ho energií. Naše existence je velmi hluboce spjata s existencí hvězd. Světlo hvězd je naším původem, z hvězdného světla jsme se zrodili. Život je nahromaděná světelná energie, závislá na světle a teple sluncí. Život zde, na naší Zemi, je možný díky Slunci, naší hvězdě.

Hvězdné paprsky sestávají ze čtyřiceti obrazů hvězd. Každá hvězda má zcela zvláštní energetické vyzařování a svou vlastní, osobitou vibraci. Citáty a moudrá slova mystiků, mistrů a duchovních učitelů vám umožní pochopit hluboký význam jejich poselství.