Jak si "přitáhnout" ideálního partnera

Když jsem četla knihu od Pierre Franckha Zákon rezonance, bylo to prostě to "ONO"!

To jsme udělali my dva, já a Honzík a máme skvělé partnerství, ale nedokázali jsme to "ONO" předat dál, Pierre Franckha  to tak skvěle sepsal, že nešlo nepodělit se s vámi.

Ideální partner je pro nás takový, který se nejvíce podobá naší osobnosti, protože máme stejné cíle, stejná přání a touhy. Jiného partnera ani nechceme. To znamená, že struktura naší osobnosti předurčuje volbu partnera, a tím i obsah našeho vztahu. Když jme se například v minulosti naučili, že je pro nás nejlepší hledat tělesnost bez přehnané blízkosi, přitáhneme si někoho, kdo přesně odpovídá tomuto vzoru. V tomto bodě docílíme se svým partnerem nejlepšího souladu. Co získáme, je zřejmě krátká aférka bez hloubky a důvěry. Více prostě nebylo "domluveno". Na konci aférky nás tato zkušenost, kterou jsme si ovšem sami vybrali, znovu posílí v tom, že větší blízkost by nás bývala ještě více zranila.

Možná se člověk potom ocitne pod tlakem, protože partner požaduje více. Ale zranění z minulosti větší blízkosti nedovolí. Vzniknou hádky, nenávist a agrese. Nakonec je to "strach z blízkosti", čím se člověk musí zabývat. Tak si naše rezonanční pole vybere přesně takovou osobu, která nás na tento nedostatek upozorní. Znovu a znovu.

Jak se dostaneme z tohoto kruhu? Rozhodně ne tím, že hledáme nového partnera, který nás má "zachránit"!

To nejlepší, co můžete udělat, je zacházet čestně s vašimi stinnými stránkami, neboť naše rezonančení pole není tvořeno pouze našimi vědomými přáními, ale také těmi nevědomými.

Své stinné stránky můžete odhalit celkem rychle. Jednoduše najděte pokračování pro následující věty, a to bez dlouhého přemýšlení. To první, co vás napadne, je to správné.

- "Mám strach, že..."

- "Nikdy už nechci zažít..."

- "Na partnerských vztazích se mi nelíbí, že..."

-  "Nemám rád/a  ženy/muže, protože..."

Vaše "strachy" nejsou nic jiného než něvědomá přání, a jak víme, disponují strachy podstatně silnější a vytrvalejší silou přitažlivosti. Také všechno to, co byste už nikdy nechtěli zažít, je zakotveno ve vašem emočním poli, stejně jako vaše přesvědčení o partnerství a vaše názory na druhé pohlaví.

Dostaneme vždy jen přesně to, co jsme sami připravení přinést!!! Možná jste už zpozorovali: nacházíme se v zajimavém kruhu. Na jedné straně nám chybí většina schopností, abychom v partnerství získali naplnění toho, co si přejeme. Na druhé straně ale partnerství potřebujeme, abychom se tyto chybějící kvality mohli naučit, protože jen v partnerství se můžeme o hodnotách, jako je věrnost, čestnost, péče, blízkost, důvěra, smyslnost, trpělivost apod., něco dozvědět, naučit a dále na tom stavět.

Jak se z tohoto kruhu vymaníme? V podstatě zcela lehce.

  • Sepište svá přání, a to všechna! Bez výhrad. Seznam může být nekonečně dlouhý. Zařaďte tam každičký sebemenší detail. Všechny vaše touhy, naděje, vaše tajné představy.
  • Velký rozdíl je ale v tom, že si nepřejeme, aby náš budoucí partner všechny tyto "věci" přinesl. Není to seznam požadavků na našeho budoucího partnera - ne, to je plán našeho rozvoje. Je to náš potenciál. Náš společný cíl partnerství.
  • Přejeme si partnera, který bude přesně takový , jako jsme my, rovnocenný ve všech svých nedokonalostech. Má ale být vybaven stejnou touhou rozvíjet se ve směru všech našich přání!

Tímto způsobem je pro nás partner rovnocenný. Bude mít stejná přání jako my a bude na nich chtít pracovat. Nebude od nás očekávat, abychom ho zachránili, nebo abychom vyrovnali jeho chybějící části; stejně tak to neočekáváme ani my od něj. Nepotřebujeme si dále oboustranně předstírat, že už to všechno umíme. To sníží tlak a očekávání. Můžete být takoví, jací jste!!!

A náhle se s partnerem nacházíme v dokonalé rezonanci, stejně vibrujeme, máme stejné cíle, stejné touhy, nepotřebujeme se schovávat. Víme, že ještě nejsme perfektní, ale jsme oba dostatečně silní, abychom se vydali na společnou cestu. Oba partneři v tomto bodě dozrají a vyspějí. Vědí, o co jde a na čem mají pracovat. Nikdo není vždy perfektní, to je naprosto v pořádku.

Přejme si takového partnera, který nás bude provázet při našem rozvoji. Rovněž my jsme připraveni provázet našeho partnera při jeho rozvoji.

Teprve až se dostaneme blíže sami k sobě, pocítí náš partner důvěru a ukáže se takový, jaký je. Potom se i my dostaneme blíž k němu. Hra na schovávanou je u konce.

Konečne se můžeme ruku v ruce vydat se svým milovaným na společnou cestu a objevovat svět, protože nebudeme své síly už dále vyčerpávat v rámci partnerství. Život bude lehčí. Budeme se vyvíjet společně s partnerem, staneme se úžasným duchovním partnerem. :-D

Z knihy: Zákon rezonance - Pierre Franckh