Jméno vašeho Anděla Strážného

Během svého života budete komunikovat se stovkami, nebo tisícem různých Andělů. Některé skupiny Andělů vás budou doprovázet stále. Stejně tak se ale čas od času vedle vás objeví Andělé, které jste předtím ještě nepotkali.

Andělé nehledají osobní slávu, protože jsou si vědomi, že všichni jsou sjednoceni v Bohu (chcete-li v Universu, v Jednotě). Proto za své nebeské skutky nežádají nic na oplátku. Z tohoto důvodu nebudete většinou mít žádné osboní informace o jednotlivých Andělích, kteří vám pomáhají. Můžete však takto poznat své Anděly Strážné, kteří vás doprovázejí od vašeho narození až do okamžiku smrti.

Tito Andělé mají svá jména, někdy znějí podobně jako jména lidí. Jindy mají Andělé jména popisující stavy jako "Radost" nebo "Mír".

Požádejte Anděly, aby vám sdělili své jméno. A pak jen tiše naslouchejte. Jejich odpověď může přijít coby intuice - a vy najednou budet to jméno znát. Anebo uslyšíte hlas, který vám ho říká, či budete mít vizi. Žádejte Anděla, aby vám své jméno opakoval, dokud si nebudete jisti správným zněním. Nemusíte mít strach, že se váš Anděl urazí nebo uteče, pokud ho porosíte: "Mohl bys prosím zopakovat svou odpověď hlasitěji?"

Mně osobně pomohlo poprosit před spaním o jméno Strážného anděla. Uprostřed noci jsem si byla jista, najednou jsem jeho jméno měla v hlavě. Napiš si to - znělo mi pořád dokola a tak jsem se přinutila otevřít oko a načmrkat jméno na nejbližší kousek papíru. A ráno jsem si jeho jméno už nemohla vybavit - jak jsem byla ráda, že jsem si ho napsala. No já nevěřící Tomáš, že by to bylo tak snadné, jsem zavolala kamarádce, která dělá automatické písmo, jestli by mi nemohla říct, jaké je jméno mého Anděla Strážného a napsala mi to stejné. Ano věřte - věřte v Anděly a věřte na zázraky.

Zdroj: Andělská terapie Doreen Virtue