Jsme součástí NEKONEČNÉHO PŘÍBĚHU

Je úžasné, jakmile své myšlenky nabíjíte pozitivními emocemi; pak se zákonitě projeví ve vašem životě a přinesou vám štěstí!!!

Tisíckrát jsme to slyšeli, viděli, přečetli - tak proč se toho nedržíme?!

Pokud ovšem do svého vytouženého snu vpustíte pochybnosti, vrhnou do něj stín a zničí jej. A VY se s tím smíříte a raději přesvědčíte sami sebe, že je to příliš krásné, než aby to byla pravda. Vrátíte se ke své rutině každodenního života a zapomenete, co se stalo.

Děti využívají sílu svých přání ryzím způsobem, nevinně a nezištně, a nikdy neusilují o něco negativního. Nevědí, co je to POCHYBOVAT, neboť pochybnosti jste si vytvořili vy sami!  V tom jste opravdu "mistři"  UNIVERZA!!!

Žádná jiná bytost nezbavila své myšlenky jejich funkce a účelu natolik jako VY. Je skutečně podivuhodné, že vás nezajímá, proč svět okolo vás se utváří tak, jak se utváří. Jste tvůrci svých pochybných situací a neustále si vymýšlíte nové a nové výmluvy, proč toho či onoho nemůžete dosáhnout. A pokud svého cíle přece jenom dojdete, máte za to, že je to důsledek vlivu vnějších okolností. Ani vás nenapadne, že příčinou jste VY SAMI!

Své štěstí spojujete s předpokladem, že nejprve musíte pro to něco konkrétního udělat. Nevěříte tomu, že cíle lze dosáhnout i bez toho, aniž byste pro to cokoliv udělali. Například, když po něčem toužíte, myslíte si, že nejprve musíte vydělat peníze a teprve pak to získáte. Je to obrovský omyl, který vůbec neodpovídá skutečnosti, ale ovlivňuje vaši realitu. K tomu, abyste něčeho dosáhli, nepotřebujete žádné speciální okolnosti. TY SI VYMÝŠLÍTE POUZE VY SAMI. Nedovedete si totiž připustit, že by se to mohlo uskutečnit jinak. A proto jste za vše, co v životě získáte nebo nezískáte, odpovědni výlučně vy sami.

Pravdou však zůstává, že potřebujete jednu jedinou silnou myšlenku nasměrovanou na vytýčený cíl. Vy nemusíte dělat nic - pouze pevně a bez jakýchkoliv pochybností věřit, že se vaše myšlenka naplní. Napsáno tisíckrát - je to jako v  Nekonečném příběhu - všechno pohlcuje temnota - nicota našich negativních myšlenek, až jednou pochopíme, že jsme součástí NEKONEČNÉHO PŘÍBĚHU  s názvem život, jako Bastien. Zjistíme, že jsme tvůrci světa kolem nás. Najdeme naše křídla, nebo létajícího psa - to je jedno - život bude najednou TAK JEDNODUCHÝ - budeme v jednotě s duchem! Je to tak snadné - jen uvěřit v sebe sama. Jak jste se radovali u toho filmu, celou dobu jste věděli, že má tu moc - tvořit svoji realitu svými sny. Nechal to dojít tak daleko, že už nezbylo skoro nic. Jste tvůrci všeho kolem sebe - vy si vybíráte - otevřete oči!

Námět z knihy THOVT - projekt lidstvo