Karta s Archandělem Metatronem - Snílek

Karta s Archandělem Metatronem - Snílek

Archanděl Metatron dohlíží na ty, kdož jsou noví na duchovní cestě, a na mladé lidi, kteří jsou duchovně uvědomělí. Je to skvělý průvodce, kterého volejte, aby vám pomohl překonat rozpaky a plně se zavázat k přijetí opatření a posunutí se směrem k uskutečnění svých snů. S pomocí Metatrona si můžete zachovat dětský úžas a údiv, a přitom si vytvářet vlastní cestu na světě.