Kde hledat odpovědi

Ve své cestě za probuzením se dostanete do bodu, kdy budete muset cítit, podporovat a milovat sami sebe, jako byste drželi v náruči novorozeně, vědouce, že pro sebe uděláte jenom to nejlepší!

Mnozí z vás matou sami sebe. Najděte si osamělé místo, na kterém můžete nalézt odpovědi. Nemůžete nalézt odpovědi, jestliže celý den žhavíte telefony a vyptáváte se na ně ostatních. Když to zkusíte, objevíte, že se díváte VNĚ SAMI SEBE. Když se učíte hledat odpověď, vaše já začne mluvit. Obvykle je nemůžete slyšet, protože jste uzavřeni do předsudků, ve kterých víte, že byste se měli změnit, ale nechcete, protože nevíte, kdo byste pak byli. Se vší úctou, bojíte se sami sebe!!!

Je to tvrdý oříšek. Bojíte se, že nebudete celí a nesmírně chcete celí být. A tak si říkáte: „Jsem kompletní. Jsem si sebou jistý/-á. Potřebuji někoho. Jsem k někomu přitahován. Ach ne, nechci se na to dívat. Příliš mě to děsí. Nepotřebuji nikoho. To se mi jen zdá, že někoho potřebuji.“ Vracíte se a sílíte.

Učíte se uklidňovat svou mysl. Učte se být kompletní tím, že budete mít dohled nad svou energií.

Co to znamená? Znamená to, že kdekoliv jste, dívejte se na sebe – v jaké je poloze vaše tělo, jak právě používáte své ruce, jestli se neustále opakujete, jestli mluvíte, nebo jestli jste potichu. Učte se na sebe dívat bez posuzování. Učte se dívat a usměrňovat se tím, že víte jací jste, ale zároveň víte jací byste chtěli být. A slaďujte to. Učte se ztišit svou mysl.

zdroj: Nositelé svítání