Koule - matka platonských těles

Na začátku byla koule.

Je matkou všech věcí. Koule je příjímající formou stvoření. Je v ní všechno obsaženo, aby ze sebe mohla vydat úplné, mnohotvárné stvoření.

Koule symbolizuje prázdnotu, přesto však je vní všechno obsaženo. Nemá začátek ani konec. Je šestým elementem a základem univerza. Zahrnuje síly a vlastnosti zěme, univerza a veškerého života. Považujeme ji za matku platonských těles, a proto je také nejdůležitějším ženským tvarem. Uvnitř koule existuje malá pevná kulička, kterou označujeme jako centrum nebo střed. Z této velké všeobjímající prázdnoty se zformovalo stvoření, tedy život. Naše Země má tvar koule a i ostatní planety jsou kulaté. Tvar koule najdeme např. u bublin, vodních kapek, atomů a elektronů.

Práce s koulí

V šamanské práci existuje opětovné přivedení ztracených částí duše, jež se z nejrůznějších důvodů odštěpily, například následkem traumatického zážitku. Když k tomu dojde, oddělené části duše se už sice neintegrují, ale stále zůstávají s člověkem spojeny. Projevuje se to různě - už se necítíme celiství, nýbrž rozervaní a neúplní, máme málo energie, jsme unavení, náchylní nemocem, trpíme opakujícími se nočními můrami, necítíme se dobře apod.

Když se části duše oddělí, je to, jako by potemnělo její světlo. I po silném zážitku dokáže duše docela dobře žít. Lépe řečeno do jisté míry, protože něco konkrétního chybí. Vše jakžtakž funguje do chvíle, než se rozhodneme získat v životě novou zkušenost. Najednou postrádáme odtrženou část, jež by nám pomohla na situaci vyrůst nebo ji opustit, pokud pro nás není zdravá.Odštěpené části duše mohou být přivedeny zpět uznáním dramatické situace, aby se mohlo s ní spjaté emoční pole odpojit. Minulost sice nezměníme, ale uvolněním energie zážitek neutralizujeme, takže jsme schopni se na něj podívat z jiného úhlu pohledu a nenechat se jím už dále zatěžovat při naplňování plánu duše. Přiváděné části duše mají často tvar energetických koulí. Jsou v nich uloženy určité síly, které tělo duše přijme a znovu integruje. Tímto způsobem může proběhnout i velmi hluboké léčení. Koule energie přinášejí uzdravení také místům, zvířatům a rostlinám.

"Rituály a obřady, jež se odehrávají v kruhu, zvyšují energii onoho místa, léčí ho, uvolňují a stabilizují."

Zdroj: kniha Posvátná geometrie platonských těles