Meditace s koulí a přenos energie

Meditace s koulí a přenos energie

Představte si, jak se vám ve vašem srdci tvoří nádherná koule z růžovo-zlatého světla. Uchopte ji do ruky. Vybavte si nyní přání z celého srdce a vložte ho do koule. Nějakou chvíli ho ještě podržte a vnímejte jeho živost v kouli. Prociťujte to smysly tak intenzivně, jak jen dokážete. Naslouchejte, dívejte se, ochutnávejte, očichávejte a dotýkejte se. Těšte se ze své vize. Nyní vložte kouli do prostoru srdce. Pusťte ji a dívejte se, jak pomalu stoupá do výšky. Letí do Univerza, aby odtamtud přivedla energii.

Poproste své anděly a duchovní pomocníky, aby stáli při vás. Předají vám kouli s kvalitou, která ve vašem životě chybí, a usadí ji do vašeho energetického těla. Dívejte se, jak se otevírá a rozptyluje v něm energii.

Přenos energie

Při léčivých sezeních nebo léčení na dálku se může léčivá energie přenášet přes energii koule. Zapalte svíčky, jednu pro vás a druhou pro adresáta přenášené energie. Když dostanete povolení, přizvěte k sobě svého léčitele nebo anděla léčení: Jakmile pocítíte jeho přítomnost, poproste ho, aby sezení vedl a řídil. Poslouchejte, co je vám sděleno, a poznamenejte si to. Převezměte energii potřebnou k léčení. Představte si, jak se otevírá léčivý kanál mezi vámi a bytostí (člověkem, zvířetem, kamenem, místem atd.), která tuto energii nutně potřebuje. Nyní pošlete této bytosti se vší láskou energetickou kouli a čekejte, až budete mít pocit, že energie dorazila. Podle toho, jak moc jste zkušení, můžete použít koule všech velikostí a všechny formy energie, jež mohou svítit všemi barvami, jiskřit či zářit. Koule v sobě mohou nést symboly, slova, obrázky, pocity. Pocházejí z prázdného prostoru a prostoru neomezených možností. Z tohoto důvodu je i práce s nimi prakticky neomezená.

zdroj: kniha Posvátná geometrie platonských těles