Meditace s obrázkem Metatronovy krychle a šamanská cesta

Meditace s obrázkem Metatronovy krychle a šamanská cesta

1. Meditace s otevřenýma očima

Vezměte si nyní obrázek Metatronovy krychle. Ve dvojrozměrném zobrazení existuje trojrozměrná úroveň. Podržte obraz přímo před obličejem, na špičce nosu. Nejprve ho uvidíte nejasně. Pomalu ho oddalte od obličeje, přesto stále koncentrujte pohled na něj. Možná se vám otevře třetí, v obraze obsažená prostorová dimenze a uvidíte geometricé obrazce, krystal, pyramidu, trojrozměrně.

To vás připraví na holografický způsob pohledu a zpřístupní vám Metatronovu krychli v úplně jiném stylu. Další krok spočívá v tom, abyste se v prostoru, tedy v tomto hologramu dokázali procházet a zažít geometrické obrazce v jejich rotující podobě. Který obrazec se vám ukazuje zvlášť zřetelně? Právě on je důležitý pro vaši praktickou práci.

2. Meditace se zavřenýma očima

Meditování se zavřenýma očima je podstatně jednodušší. Nejprve pět až deset minut soustředěně pozorujte obraz Metatronovy krychle. Potom zavřete oči a nechte k sobě přijít tento obraz v představě. Který geometrický útvar se vám jeví jako zvlášť jasný a zřetelný? Je to ten, s nímž byste měli pracovat.


Cestování v Metatronově krychli nebo s ní

https://www.youtube.com/watch?v=fVoSbHVugYc

Můžete také podniknout šamanskou cestu v Metatronově krychli nebo s ní. Otevřete se poselstvím, která nosíte v duši. Protože je posvátná geometrie základem stvoření a přírody, skvěle se hodí pro šamanské cestování. Pomáhá při léčení země a energií.

Jak už bylo uvedeno, na šamanské cestě leží nauka o vzoru, která je na těchto stavebních kamenech založena. Navazuje se přitom opět na prvotní nauku, a léčení může probíhat. Šamanská cesta patří k nejstarším metodám, jak vstoupit do kontaktu se všemi silami, spojit se s nimi a získat informace a možnosti léčení. Cestuje se za pomocí zvuku, většinou bubnování. Buben symbolizuje tlukot srdce, živoucí impulz světla, pronikající veškerým životem. Díky tomuto zvuku lze cestovat do "nekaždodenní skutečnosti" a jiných dimenzí. Šamanská cesta je cestou k univerzálnímu vědomí, na níž se učíme uvádět svůj život do harmonie a rovnováhy. Cestujeme máme-li konkrétní otázku nebo potřebujeme pomoc.

Posaďte se na klidné místo, nejlépe někam na zem. Prociťte, jak vás země nese a podpírá. Před cestou s Metatronovou krychlí si nechte alespoň 5 minut času a proste o vedení. Můžete cestovat s konkrétním záměrem. Lze však také jednoduše požádat, aby symbol uvedl vaše celkové energetické pole do rovnováhy a ukázal vám element, který nemáte vyvážený, a uzdravovil ho. Můžete se také spojit s Metatronem a nechat se jim vést.

Zdroj: kniha Posvátná geometrie platonských těles