Metatronova krychle - ukazuje cestu od lidské povahy bytí k té božské

Metatronova krychle - ukazuje cestu od lidské povahy bytí k té božské

Metatronova krychle zahrnuje tajnou formuli toho nejposvátnějšího ze všech geometrií. Je klíčem a kaleidoskopem stvoření. Nauka posvátné geometrie je jedním z nejlépe vyvážených systémů, urychluje spirituální vývoj až k rychlosti světla. Obsahuje komplexní vědění o stvoření, harmonii, rovnováze a uspořádání vesmíru a je snadné ji prakticky použít.

Metatronova krychle znovu nastoluje rovnováhu všech věcí. Ukazuje nám, jak vytvořit věčnou energii v omezených tvarech a jak tyto tvary rozpustit do věčné energie.

Metatronova krychle nám připomíná naši tvořivou sílu. Dešifruje cestu k zasvědcení na zemi. Spojuje nás s našimi věčnými božskými kořeny. Odhaluje vše lidem, kteří jsou připraveni převzít zodpovědnost za své JÁ a spoluvytvářet z vyšší úrovně své živoucí bytí lásku, slova a činy. Vše je napsáno ve světle. Když se v tobě probudí věčné světlo, odpoví ti světlo stvoření.

"Nejvyšší anděl Stvoření zformoval z věčného světla své duče krychli dokonalé energie a rovnováhy všech sil a jednot ve vesmíru."

Zdroj: kniha Posvátná geometrie platonských těles