Miluj svůj život ˙˙˙˙˙

Miluj svůj život ˙˙˙˙˙

Kniha s označením pět hvězdiček. Tato kniha vás opravdu přesvědčí, že VÁŠ život LZE ZMĚNIT a nejenom to, dá vám na to i úžasný návod. Honzík vřele doporučuje právě mužům. Tak jako mně i jemu otevřela oči.

Myslela jsem si, že už je tak "profláklá", že ji zná každý. Je to kniha, která změnila nejen můj život, ale i život statisícům lidí a ještě změní. Děkuji ze srdce.

Miluj svůj život. Klíčové poselství v této jedinečné knize je: Vydáte-li pozitivní energii při práci se svou myslí, můžete uzdravít své tělo. Vysvětluje, že tím, jak limitujeme své myšlení a názory, vytváříme ve své mysli zárodky a příčiny nemocí. Autorka nás vede k pozitivním změnám v našem myšlení a vytváří prostředí, které nás vede k prožití kvalitnějšího a hodnotnějšího života. Myšlenky a slova, která vyslovíme, tvoří náš život.

Ukázka: Na naše myšlenky a slova neustále reaguje nepředstavitelná síla a inteligence, která se skrývá v našem nitru. Až se naučíte ovládat mysl vědomým výběrem myšlenek, budete s touto silou zajedno.

NEMYSLETE SI, ŽE VÁS VAŠE MYSL OVLÁDÁ, VY OVLÁDÁTE JI. VY JI  POUŽÍVÁTE. VY můžete přestat myslet postaru!

Když se vás snaží ovládnout starý způsob myšlení, když vás přesvědčuje, jak je těžké se změnit, použijte sebekontrolu. Řekněte své mysli: "Jsem rozhodnuta uvěřit, že se měním čím dál tím snadněji."

Uvolnění - při čtení těchto řádků zhluboka dýchejte. Při výdechu z těla odchází všechno napětí. Uvolněte vlasy, čelo, obličej. Hlava nemusí být při čtení napjatá. Uvolněte jazyk, krk a ramena. Knihu lze držet i s uvolněnými rameny a pažemi. Nyní uvolněte záda, břicho a pánev. Dýchejte klidně a uvolněte nohy a chodidla. Všímejte si, jak dlouho jste vydrželi zůstat uvolnění. Jestliže to dokážete tělem, dokážete to i svou myslí.

V této uvolněné poloze si řekněte: "Jsem ochotna se uvolnit. Uvolňuji se. Zbavuji se všeho napětí, strachu, hněvu, vší viny, všeho smutku, všech starých omezení. Uvolňuji se a jsem klidná, usmířená sama se sebou. Jsem usmířená s během života. Jsem v bezpečí." - Opakujte toto cvičení 2x - 3x. Vnímejte lehkost, se kterou se zbavujete napětí. Opakujte, kdykoli si uvědomíte, že se vám vybavují myšlenky na vaše problémy.

Léčení začíná už ve chvíli, kdy začneme uvažovat o změně.

Netrpělivost

Netrpělivost je jen další formou odporu. Je to odpor k učení a ke změně. Chceme-li VŠECHNO HNED, nedopřáváme si dostatek času, abychom se naučili to, co k řešení potřebujeme.

Jestliže se chceme dostat do jiné místnosti, musíme vstát a krok za krokem postupovat daným směrem. Nepomůže vám, když zůstaneme sedět na židli a chtít být jinde. S našim problémem je to stejné: už už ho chcete mít za sebou, nejste ochotni zabývat se maličkostmi, které k tomu dopomohou.

Vím o svých mentálních návycích a jsem rozhodnuta je změnit.

Co teď?  - "Nemá to smysl, stejně se nezměním, proč se tedy marně snažit." Jen zůstaň, jaká jsi. Se svým utrpením už alespoň ho umíš žít. Vadí ti, ale znáš ho a doufáš, že horší to už nebude...

Vztek nebo zloba jsou jen pošetilé reakce. Pouze jimi plýtváme energií. ZNAMENAJÍ NECHUŤ VIDĚT ŽIVOT NOVĚ A JINAK! Cokoli vydáte, vrací se vám zpátky. Čím více zloby kolem sebe šíříte, tím více vyvoláváte konfliktních situací.

KDYŽ SE MÁME RÁDI A JSME SPOKOJENI S TÍM, JACÍ JSME, VŠECHNO NÁM V ŽIVOTĚ VYCHÁZÍ. JAKO BY SE VŠUDE KOLEM NÁS DĚLY MALÉ ZÁZRAKY. Zlepší se nám zdraví, získáme více peněz, vztahy s druhými nás více uspokojují, začínáme se tvořivě projevovat způsobem, který nás naplňuje. Zdá se, že k tomu dochází bez našeho přičinění.

LÁSKA A SPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM, ATMOSFÉRA BEZPEČÍ, VÍRA A POCIT ZASLOUŽENÍ A PŘIJÍMÁNÍ, TO VŠE ZAVEDE DO NAŠICH MYŠLENEK ŘÁD, VYTVOŘÍ V NAŠEM ŽIVOTĚ VÍCE LÁSKYPLNÝCH VZTAHŮ, PŘINESE NÁM LEPŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ, LEPŠÍ BYDLENÍ, DOKONCE SE DÍKY TOMU ZNORMALIZUJE I TĚLESNÁ VÁHA. LIDÉ, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI SAMI SEBE A SVÉ TĚLO, NEURÁŽENÍ ANI SEBE ANI DRUHÉ.


https://knihy.abz.cz/prodej/miluj-svuj-zivot-1