Možnosti EFT

Strávili jsme zde 6 dnů a aplikovali EFT abychom pomohli válečným veteránům z Vietnamu překonat hrůzostrašné vzpomínky z války.

Oni všichni trpěli po-traumatickym stresem (Post Traumatic Stress Disorder, PSTD), který náleží do nejtěžšich známých forem emocionálních poruch. Tito muži prožívali opakovaně každý den katastrofy války .. jako být nuceni střílet nevinné civilisty (včetně dětí) … pohřbívat lidi v otevřených výkopech .. a dívat se na své přátele, jak umírají nebo jsou roztrháni. Zvuky střelby, bomb a nářku se odrážely v jejich hlavách ve dne i v noci. Občas jenom narkotika utlumí stále přítomné hrůzy války v paměti.  Tito lidé se potí, křičí, mají návaly bolení hlavy a úzkosti. Žijí v depresi a bolesti. Mají chorobný strach a bázeň, bojí se v noci usnout pro své hrůzostrašné sny. Mnoho z nich prodělává různé léčby v posledních 20 letech … s velmi malou úlevou.  Stále mám ještě v paměti mé vzrušení, když jsme s Adrianou byli požádáni, střediskem pro veterány, pomoci těmto bývalým vojákům aplikací EFT. Dostali jsme všechnu volnost v tomto směru. To představovalo definitivní test co se týká možností EFT. Jestliže naše technika pomůže těmto vážně postiženým mužům alespoň mírnými ale zřejmými změnami v životě, bude toto léčení považováno za úspěšné.  Ve skutečnosti metoda dokázala mnohem více. Středisko pro veterány nemělo žádné zdroje pro zaplacení naší pomoci. Dokonce jsme si sami     
museli zaplatit letenky, hotel, jídlo a nájem auta. To vše nám nevadilo, dali bychom mnohem více jenom za tuto příležitost. Video, které jsem sledoval představovalo souhrn všech událostí během těchto šesti dnů. Celá jedna sekce byla natočena o Richardovi, který prodělával terapie pro zlepšeni PTSD po dobu 17 let.

Trpěl: 
• Více než 100 stále se vracejících válečných vzpomínek, z nichž mnohé prožíval denně,

• chorobnou úzkostí z výšky … vystupňovanou více než padesáti parašutistickými seskoky.

• Nespavostí … každou noc mu trvalo 3 až 4 hodiny než se dostal do spánku – dokonce i pod silnými léky. 


Po aplikovaní lečby EFT všechny tyto problémy zmizely.  Stejně jako ostatní lidé, Richard nemohl uvěřit, že tyto podivné procedůry mu pomohou, ale byl ochotný se jim podrobit. Začli jsme s jeho úzkostí z výšky a po asi 15 minutach se jí zbavil. To jsme v zápětí otestovali. Vystoupili jsme několik podlaží výše a nechali jej hledět dolu skrze nouzový východ. Ke svému překvapení zjistil, že už nemá žádnou úzkost z výšky. Potom jsme aplikovali EFT na několik z jeho nejintensivnějšich válečných zážitků a neutralizovali vše během jedné hodiny. On si je samozřejmě pamatuje, avšak už nemají emocionalní náboj.  Potom jsme Richarda naučili EFT techniku, takže on sám mohl pracovat na zbytku svých hrůzostrašných valečných vzpomínek. V několika dnech je všechny neutralizoval a přestal trpět emocionálně. V důsledku toho jeho nespavost zmizela a rovněž nebylo třeba brát prášky na spaní. Po dvou měsících jsem s Richardem telefonicky mluvil. Jeho problémy se nevrátily.  To je skutečně emocionální osvobození. Konec mnohaletého trýznění. Je to jako opustit vězení.  A… já jsem měl tu čest podat mu klíč!!!  Jaký je to pocit.  Toto je velký slib od EFT. Tu techniku zvládnete a můžete tím pomoci sobě i druhým stejným způsobem, jako já Richardovi. Potom to byl Robert, Gary, Filip, Ralph. Všichni trpěli traumatickymi valečnými vzpomínkami. 


EFT v minutách pomohla těmto lidem uvolnit trýznivé emoce. Jenom slzy byly schopny vyjádřit radost, nadšení a vděčnost. A potom byl interview s Antonínem zaznamenaný na videu.   Antonín byl tak přestrašen válečnými zážitky, že nebyl schopen jít do veřejných místností .. jako restaurace .. ze strachu, že Vietnamský vojak přijde a bude střílet z AK47. Ztuhl pouhou myšlenkou na to. Bylo mu jasné, že je to nelogické, ale přesto jeho chorobný strach převládal. Tak vypada PTSD.  Po aplikaci EFT šel Antonín s námi do přeplněné restaurace a vyjádřeno jeho vlastními slovy “nepociťoval úzkost ani za pěťak”. Všichni tři, Antonín a Adrienne se mnou jsme se dobře bavili a smáli vtipům nad klidnou večeří v restauraci, zalidněné více než 200 lidmi. Tonda byl kompletně uvolněný, strach zmizel. Jaký je to pocit způsobit takovou změnu v životě druhého člověka.  Potom, v pohovoru do kamery, udělal pausu na chvíli a řekl, “Přísahám, Bůh mě požehnal, když umožnil moje setkání s Vámi”.  A v tomto místě…sedíce v mém obýváku … se mi vyhrnuly sťastné slzy na tvář.  Lidská hodnota v tomto kurzu si zaslouží vlastni vrcholek hory. Vy sám se můžete dostat na nové úrovně. A když si přejete, můžete pomoci druhým a zlepšit osobní respekt v procesu. Kolik poděkování byste si přál? Žádnou větší odměnu nemohu nabídnout. Takže, nyní doufám, chápete moji motivaci pro napsání tohoto kurzu. Je to protože Bůh mě požehnal, přísahám. Je čas se s vámi setkat!  Dohromady vybudujeme most do země osobního klidu a pohody. Jednou vybudován, tento most se stane celoživotní znalostí, kterou vy můžete rozšiřovat emoční svobodu… a radost…pro druhé. 

               
A… je to trvalé. Jako zlato… nezrezaví, neposkvrní se, neztratí lesk, nezastará. Vždy tady bude pro vás.   My se nikdy nemusíme setkat tváři v tvář, takže nebudu mít možnost poznat vaši vřelost, tak jako v mém setkání s Antonínem. Jedině co nás spojuje je tento kurz. A to je v pořádku. Kdykoliv se lidé spojí za účelem léčení, uzdravení, dělají práci Boha. Láska vyplní prostor a pomáhá dosáhnout cíle. Bůh nevyžaduje setkání tváří v tvář.  Budeme spolu cestovat do prostoru emočního osvobození se od negativních emocí. Bude to něco, co jste dosud nezažil… slibuji. Není to mytický let na magickém koberci, který končí v klamných představách, iluzích. Je to reálná cesta a přinese skutecné výsledky…právě tak, jako tomu bylo u našich veteránů. Vy skutečně dosáhnete schopnosti se zbavit strachu, bázně, úzkosti, traumatických vzpomínek, zlosti, pocitu viny, žalu, hoře a všech ostatních omezujících emocí. A nezabere to roky a roky bolestně pomalých a finančně vyčerpávajících procedur. Často, dokonce i ty nejtěžší negativní emoce, se rozplynou v minutách. Ale nechci předbíhat, všechny důkazy jaké můžete potřebovat pocítíte na sobě jakmile se nauěíte tento kurz.  Rovněž se poučíte o limitacích kurzu. EFT nefunguje na všechno pro každého. Ale to co dovede, vás přivede v úžas. Mě stále přivádí v úžas, přestože ji využívám po léta. Mimochodem, EFT umí mnohem více, než je pokryto v tomto dopise. Já jsem jenom pootevřel víko pro váš rychlý pohled. Zbytek se bude odhalovat s tím, jak budete procházet těmito stránkami. 

V nejlepsí úctě  Gary H. Craig