Nosíme masky a máme pocit, že se musíme obětovat pro druhé

Komplikujeme si život, když se snažíme pro druhé obětovat. Nejste tu určitě proto, abyste se pro druhé obětovali. Nejste tu určitě proto, abyste uspokojili názory a hlediska ostatních lidí. Strach být sám sebou - vaším SKUTEČNÝM JÁ. Máte-li odvahu této výzvě čelit, zjistíte, že veškeré důvody, kterých jste se obávali, ani neexistují. Potom zjistíte, že je mnohem snazší být sám sebou, než se snažit být tím, kým nejste. Celý sen pekla vás unavuje, protože udržovat si image, nosit společenskou masku, stojí energii. Unavuje vás předstírat a nebýt sám sebou.

Můžete svou víru vložit do vědeckých teorií, do tolika náboženství, názorů a hledisek, ale to není skutečná víra. Víra znamená bezpodmínečně sami sobě důvěřovat, protože se znáte a víte, kým skutečně jste. Jakmile obnovíte vědomí toho, kým jste, válka ve vaší hlavě skončí.

Zdroj: Pátá dohoda