Osmá čakra

Osmá čakra

8. čakra
Osmá čakra je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi třicet až padesát centimetrů nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Tato čakra sbírá energi čchi ze slunce a světla přetváří ji do nezbytných vibrací, které udržují systém bytosti v chodu na tom stupni vývoje, kde se momentálně nachází. Je dobré každý den se zavřenýma očima 10-15 minut snažit se absorbovat sluneční energii a použít ji k otvírání této čakry a z ní pak převést zásoby do čakry čtvrté, která je použije k vyživování tělesné formy. K nasycení 6 000 spirál otevřené osmé čakry energií čchi postačí dvacetiminutová expozice na denním slunci. Již v dávných časech naši předci nemuseli jíst tolik, jako jíme nyní my. Získávali energii prostřednictvím podobných praktik ve slunečních chrámech.
Osmá čakra je energetickým centrem božské lásky, spirituální pokory a spirituální nezištnosti. Je to také čakra, která obsahuje vaši zbytkovou karmu – ty energetické vzory, kterých jste se po více než jeden život drželi. Když se osmé centrum začíná otvírat a expandovat, začíná se formovat nové spirituální povědomí. Jedinec se začíná cítit jako součást širší komunity lidí.

Tato čakra je vstupní branou k novým myšlenkám, konceptům a schopnostem. Toto centrum umožňuje vzestupujícímu dosáhnout například spirituálního vnímání, mimotělní projekce, či spirituální moudrosti. V tomto smyslu označení spirituální znamená to, že se dotýká věcí nad osobní úroveň jednotlivce i nad úroveň jeho planety a formuluje vztah k vesmíru a všemu, co je.
Osmá čakra je posledním energetickým centrem, které v sobě drží cokoliv lidského. Proto se stává chrámem lidského čištění a uvolňování vzorů, které jsou několik životů staré a obnošené. Tyto vzory jsou to poslední, co váš drží v neustálém znovuzrozování a vaší lidskosti a brání vám ve sjednocení s vyššími silami, bytostmi a myšlenkami. Když se toto centrum otevře, nejen že začnete nabývat povědomí o této širší komunitě energií, ale začnete se zbavovat těch vzorů, které vás udržovaly zakořeněné na planetě. Toto zbavování se je přirozený proces, a jakmile je toto centrum probuzeno, jedinec je připraven nechat odejít svoji lidskost a chopit se něčeho většího, mnohem nádhernějšího a nekonečně božského.


V důsledku tohoto silného karmického spojení, když se toto centrum otevře, není to bez stresu. Kolik třenic to vyvolá záleží na tom, co musí daný jedinec nechat odejít. Říká se, že jakmile otevřete dveře k duchu, jste navždy změněni a nemůžete se vrátit zpět. Naše nové duševní či spirituální schopnosti a povědomí mohou způsobit, že se budete, po nějaký čas, cítit odcizeni a neuzemněni na planetě, dokud se přirozené uzemnění ve spodní čakře neotevře a znovu jedince neukotví. Z tohoto důvodu je doporučeno pokračovat v intenzivním čištění spodních, zejména první a druhé, čaker.
I osmá čakra má barvu s ní spojenou a je to barva, kterou byste mohli považovat za ultrafialové světlo. Bohužel lidé nejsou schopni vidět, jak ultrafialové světlo vypadá (přinejmenším ne vašimi obvyklými smysly). Nicméně pro představu, jak ultrafialové světlo vnímat v pozemském smyslu, si to můžete představit jako velmi syté fialové světlo, které je propleteno spirálovitě se točícími svazky.
Všechny čakry mají určitý počet spirál. Ale skutečný počet spirál, které mají horní čakry, je trochu ošemetná záležitost, protože nejsou zasazeny do kamenů, jako u dolních čaker. Nicméně dám vám určité vodítko, čím se řídit. Osmá čakra může mít něco mezi 6 000 a 10 000 závity. Skutečný počet bude záviset na tom, nakolik je tato čakra otevřená. Například tak tak fungující osmá čakra bude mít 6 000 těchto spirál. Plně otevřená jich bude mít téměř 10 000. Čím otevřenější čakra, tím rychleji čakra rotuje a tím větší počet spirál bude vidět (za předpokladu, že byste byli schopni tyto spirály spočítat a vidět).

Dvojčetem osmé čakry s lichým číslem je sedmá. Je to sedmá čakra, kde sídlí programy používané osmou. Sedmé centrum je tradičně čakra, která vás spojuje s vyšším já a s božskostí. V jistém smyslu slova je pravda, že sedmá čakra obsahuje průvodce tím, co potřebujete udělat, abyste se spojili s těmito vyššími energiemi a vyvíjeli se. K tomu ale nedojde, dokud se osmá čakra nezačne otvírat a nestane se aktivní, kdy se jedinec může nechat vést těmito programy a schopností vzestoupit. Do té doby zůstávají programy latentní a jedinec bude cítit určitý druh spojení s božským prostřednictvím sedmé čakry, ale jeho realitu bude v nejlepším případě vnímat jako vágní. Toto vágní vnímání božskosti je důvod, proč, když si osoba konečně otevře osmé centrum, přichází skutečný vjem božskosti. Realita toho, co bylo kdysi vágní představou, se nyní stává plně rozvinutou realitou – často stejně skutečnou, jako ona fyzická. Často následuje zmatení, protože realita jedince je nyní mnohem širší. Co bylo výmyslem je nyní skutečné, a fyzický svět se zdá trochu menší.
Prosím povšimněte si, že není dobrý nápad pro osobu se zavřenou osmou čakrou, aby se pokoušela otevřít toto centrum u jiného jedince. Pokud by se to povedlo, došlo by k nepříznivým důsledkům. Postačí však říct, že kdokoliv má léčitelské schopnosti, schopnost mimotělesného cestování, jasnovidnost, či dokonce hluboké snové vzpomínky, má s největší pravděpodobností fungující osmou čakru a bude schopen práci na této čakře provádět. Je nicméně možné otevřít vaši vlastní osmou čakru, je-li zavřena, za použití uvedených manter. Pak můžete být schopni otevírat osmé čakry jiných osob.
Nyní, když se osmá čakra otevře, stejně tak se otevřou spirituální schopnosti. Kolik z těchto schopností, a v jakém rozsahu, se bude lišit jedinec od jedince. Jasnovidectví, mimotělesné cestování, pokročilé schopnosti vybavování si snů, dar léčitelství, telepatie, dokonce i empatie jsou všechno schopnosti, u kterých je toto centrum odpovědné za aktivaci. Přirozeně programy těchto věcí sedí v sedmém centru. Takže pokud je tu problém s jakoukoliv z těchto schopností, ale ne s jinými, pak se po příčině můžete podívat do sedmé čakry. Nicméně si pamatujte, že když se osmá čakra osoby začíná otvírat, může vidět pouze záblesky těchto schopností. Nemusí se plně rozvinout, dokud není otevřena devátá, desátá, jedenáctá a dokonce i dvanáctá čakra. Jinými slovy, když se probouzí osmá čakra jedince, tyto schopnosti pouze zažije, ale nebude nad nimi mít větší kontrolu, a jejich objevování se může být při nejlepším sporadické. Například, když se otevře osmá čakra, může osoba začít mimotělesně cestovat a být schopna to dokonce řídit. Nicméně pokročilé schopnosti mimotělesného cestování, jako cestování mimo sluneční soustavu, cestování zpět či dopředu v čase o 200 let, se neprojeví, dokud se nezačne otvírat dvanáctá čakra.


Kůrou zde je jedinci sdělit, že se nezbláznil, ale že se jednoduše začínají otvírat latentní schopnosti. Poraďte jim, aby se na tyto nové dary dívali jako na svého druhu skvělou hru a aby si s nimi jednoduše hráli. Vyčištění strachu z osmé čakry jedince může této osobě výborně pomoct, pokud tyto schopnosti způsobují nějaký větší stres.
Znovu opakuji, že k otevření osmé čakry je třeba dokončit práce na čištění osobní karmy. Tato karma by se časem přirozeně vyčistila, ale tento očistný proces může být urychlen profesionálním léčitelem nebo prováděním osobní práce na osmé čakře.

Zdroj: kniha 2012 zlatá brána otevřená