Plamínek v nás

Cílem každé bytosti je rozpoznat v sobě světlo, ba stoprocentně jím i navenek žít.

Rovněž díky negativním zkušenostem dosáhne duše skutečné zralosti; a její poznání neustále narůstá. Každá bytost dozrává výhradně opravdovým poznáním a vyléčením konkrétní okolnosti. Pokaždé, pokud využijete poznané v každodenním životě, se vaše tělesné vibrace zvýší a napomohou vám v procesu vzestupu. Všichni máte k dispozici stejné možnosti a schopnosti. Jste to PRÁVĚ VY: https://www.cesta-duhy.cz/products/jste-vyjimecni/

Svobodně se rozhodujete o tom, nakolik chcete zvýšit své vibrace. Tento klíč nosíte v sobě a můžete jej využít. Je to pouze na vás, zda proděláte ještě jedno inkarnační "kolečko", nebo pokročíte ve vývoji dále. Ať děláte cokoli, nikdo a nikdy vás za to nebude soudit, posuzovat či hodnotit. Jste neoddělitelnou a milovanou součástí Celku, Prvotního zdroje, Prastvořitele veškerého bytí, matky-otce Božství - její/jeho láska k vám je nesmírná.

Vzpomeňte si na dobu, již nosíte uloženou v hlubinách svého nitra.

Atlantida nezmizela na dně oceánu. JE V KAŽDÉM Z VÁS pevně zakotvena; její plody sklízíte i dnes. NASTAL ČAS, ABY LIDSTVO ještě jednou podniklo tento rozhodující krok. Den, kdy se vaše duše osvobodí a kdy bájný kontinent opět povstane ve vaší realitě, se blíží.

Veškerá moudrost a veškeré vědomosti pocházejí z Atlantidy. Byly uchovávány atlantskými kněžími a mudrci dodnes. Tyto vědomosti jsou dostupné všem. Vůbec nestojí námahu otevřít se této moudrosti - její pravda je jasná, prostá a všudypřítomná. Určuje veškeré cykly i děje na Zemi. Moudří atlantští kněží toto dědictví pečlivě střežili. Věděli, že planeta se všemi inkarnovanými bytostmi dostane v průběhu lidských dějin ještě jednu možnost vzestupu. Tento proces se tehdy nezavršil, a nyní prahne po svém naplnění. Vzpomínka na tehdejší katastrofu je uložena hluboko ve vašich buňkách a dodnes naplňuje vaše bytí. Vaše duše touží po tom, aby se cyklus završil. Vzhlížíte ke hvězdám a ony naplňují vaše srdce touhou.( https://www.cesta-duhy.cz/products/nevidime-co-je-primo-pred-ocima/).

Pátráte po inteligenci ve vesmíru, a často se cítíte opuštění. Vaše duše je rozervaná. Uvědomte si, že se v celém vesmíru nikdy předtím takový proces neuskutečnil. Tudíž je pro jeho hladký průběh důležité, aby vás provázely i nejvyšší formy energie.

Je na vás, abyste neprodleně aktivovali své duchovní síly a začali je vědomě využívat navzdory omezené DNA. Je to ve vaší MOCI. Objevte sami v sobě, co bylo vaším skutečným cílem, proč jste se inkarnovali do hmotné roviny. Vzpomeňte si, že se tu opakuje něco velkého, co touží po vyřešení a vyléčení. Nyní máte všichni jedinečnou příležitost vyhojit bolestivá zranění v jádru své duše. Obyvatelé Atlantidy vlastnili plamen moudrosti. Touto moudrostí žili a uchovávali ji. LÁSKA, JIŽ OPATROVALI COBY DĚDICTVÍ, ŽIJE V BYTOSTECH V PODOBĚ PLAMÍNKU I NADÁLE.

Její plamen je připraven znovu zazářit v srdci každého z vás!!!

Zbavte se bídy. Rozpoznejte svoji skutečnou touhu a důvod, proč jste teď na tomto místě. Poznejte a uvědomte si přání své duše a probuďte se!

Ať má slova zasáhnou vaše srdce a naplní vašeho ducha pravdou. Ať váš omezený rozum otevře své hranice a umožní vám spatřit možnosti vaší dokonalé duchovní síly. Ať vás srdce vede ke svobodě a zjeví vám pravý smysl vaší existence. Toto je "budíček" pro vaše duchovní jádro. Vy, úžasné bytosti, je na čase probudit se a opět zažehnout plamen poznání! Jste to vy: https://www.cesta-duhy.cz/products/jste-vyjimecni/

Ať se tak stane!

V hluboké lásce

Thovt

Z knihy: Thovt - brány Atlantidy, Kerstin Simoné