První čakra a druhá čakra

První čakra a druhá čakra

1. čakra
První - základní - čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého jeho systému energií. Když máme kontakt s „duchem Matky Země“, zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost.
Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě.

Je to čakra přijmutí sebe sama. Mezi dary otevřené první čakry patří pozitivní „ano“ k životu na Zemi, k fyzické existenci, a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich.
Proto je základní čakra přiřazena prvku země; její barva je červená, barva energie a aktivity, barva v nitru jádra naší planety. Poskytuje nám zemitou pevnost a „pevnou půdu“ pod nohama na které si můžeme vystavět náš život, zásobuje nás zároveň nutnou energií pro tvořivou činnost ve světě. Dává nám sí1u prosadit se a vytrvat.
Do oblasti působení první čakry patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita coby tělesná funkce a prostředek k plození dětí.
První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoár sil energie kundalini. Zde začínají také tři hlavní kanály energie – Sušumna, Ida a Pingata. Podobně jako naše srdce ve fyzickém těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je první čakra sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje. První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.
Umístění: úroveň stydké kosti mezi nohama Nadledvinky, endokrinní žláza


Nadledvinky jsou trojúhelníkovité žlázy, které přisedají k oběma ledvinám. Vylučují mnoho hormonů, mj. ty, které řídí tělesný metabolismus tuků, bílkovin a sacharidů, a ty, jež ovládají rovnováhu soli v tělesných šťávách. Tyto žlázy také vytvářejí adrenalin, hormon, který hraje klíčovou roli v naší primitivní reakci „boj“ či „útěk“. Lze také odvodit souvislosti zmíněné žlázy a kořenové čakry s otázkou fyzického přežití.
Motto: Naplňuji to, co mi přichází.


Červená barva 2. čakra (sakrální)
Druhá čakra je centrum původních, nefi ltrovaných emocí, sexuálních energií a tvořivých sil. Vyrovnává rovněž poměr přijímaných a opětovaných citů a emocí ve veškerých našich vztazích. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé, a který v astrologii odpovídá emocím. Voda oplodňuje a nechává vznikat stále nový život. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Zažíváme sami sebe jako část neutuchajícího tvořivého procesu, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvořivého jednání.
Umístění: podbřišek
Ovlivňuje: pánev, vnitřní pohlavní orgány, močový měchýř, ledviny, lymbu, trávicí šťávy, varlata, vaječníky, prostatu
Funkce: „zodpovídá“ za metabolismus, podporuje trávicí ústrojí a krevní oběh, dodává obnovující a oživující energii, udržuje organismus v rovnováze.Tato čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodicí síly. U muže zahrnuje její přítomnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života. U ženy ovlivňuje druhá čakra ty oblasti, kde je takový oplodňující impuls přijímán, a kde povstává nový život, kde je posléze rostoucí bytost chráněna, vyživována a zásobena vším potřebným.
Avšak voda také očišťuje, uvolňuje a odplavuje vše co tuhne a staví se jejímu životadárnému proudu do cesty. To se projevuje v tělesné oblasti vyměšující a detoxikační činnosti ledvin a močového měchýře. Na úrovni duše to prožíváme jako uvolnění a „odplavování“ pocitů, což nám umožňuje prožívat život stále opravdověji a nově. Rozhodujícím způsobem však ovlivňuje druhá čakra naše mezilidské vztahy, obzvlášť k danému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.


Harmonická funkce otevřené druhé čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Jsi vůči jiným lidem, a zvláště vůči druhému pohlaví, otevřený a přirozený. Sexuální spojení s milovaným člověkem je pro tebe možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií, prožít jednotu s celou přírodou a vnitřní úplností. Cítíš, že řeka života při tvoření proudí také tvým tělem, tvojí duší a tvým duchem. Podílíš se na hluboké radosti tvoření a život tě naplňuje vždy znovu údivem a nadšením. Tvoje pocity jsou přirozené, tvé jednání tvůrčí. Činí plodným tvůj vlastní život i životy ostatních.
Disharmonická funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v pubertě. Probouzející se sexuální stavy vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen vzácně schopní ukázat mladému člověku, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něžnosti a tělesné blízkosti v raném dětství. Může dojít k odmítání a popírání sexuality, čímž se ztrácí přirozený projev jejího tvořivého potenciálu a energie se vybijí nevhodným způsobem - většinou formou přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která čas od času uniká kontrole. Jiný možný následek tohoto přístupu spočívá v tom, že používáš sexualitu jako drogu. I to znamená že jsi nepoznal tvořivý potenciál těchto sil a použil je nesprávným směrem. V obou případech vzniká nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Tvoje cítění je hrubé a máš tendenci upřednostňovat uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb. Možná také, že žiješ v neustálé touze po naplňujícím sexuálním vztahu aniž bys poznal, že příčina, proč se tvé přání neuskutečňuje, je v tobě samém. Z nepředpojatosti a neviny v zacházení se sexuální energií ztrácíš také otevřenost pro její tvořivé projevení, pro hru sil jin a jang a pro dětský údiv nad zázrakem života.
Nedostatečná funkce druhé čakry vzniká ve většině případů již v dětství. Pravděpodobně už trvale rodiče potlačovali vlastní smyslnost a sexualitu a tobě chyběly smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Následkem toho se stalo, že jsi v této oblasti zcela „zatáhnul své antény“. V pubertě jsi potom veškerou navenek se deroucí sexuální energii zcela zablokoval. Toto její „úspěšné“ potlačení má však za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Život ti připadá smutný a málo cenný.

Vaječníky/varlata, pohlavní žlázy. Mužské a ženské rozmnožovací orgány či gonády vytvářejí hormony, které zodpovídají za rozvoj druhotných pohlavních znaků, jako je výška hlasu a množství ochlupení. Varlata a vaječníky řídí sexuální vývoj a zralost jedince a dále tvorbu spermií u mužů a vajíček u žen. Tato čakra bytostně souvisí s naším vztahem k vlastní sexualitě a se spřízněnými otázkami citové rovnováhy.
Motto: Pojmenovávám a objasňuji to, co mi přichází. Oranžová barva