Sebepřijetí

Sebepřijetí

Sebepřijetí, která vypovídá o lásce k sobě samým.

Prosím, prosím... neponižujte se. Přestaňte se shazovat. Vaše podvědomí i vaše vnitřní dítě slyší všechno vaše sebekritizování a pláčou uvnitř vás. To může vést i k vážné depresi a dokonce i k zdravotním problémům. Vaše síla vychází z toho, že si budete dobrým partnerem, nikoli z odmítání se.

Je to opravdu jednoduché. Pojďte teď se mnou něco říct, ještě než se dostaneme ke konci tohoto programu, není to ještě Aloha, ale řekněme společně:

"Miluji tě!"

"Miluji tě!" 

"Slibuji, že se o tebe budu skvěle starat!"

"Odpusť mi prosím za věci, které jsem v minulosti učinil/a a které tě zranily."

A nyní ještě modlitba k Bohu:

"Drahý Bože, pomoz mi prosím, abych se miloval/a tak, jako mě miluješ i ty."

Nejde o to cítit se lepší než druzí, ale ani horší než druzí. Bůh nás všechny miluje úplně stejně. My všichni jsme stejně úžasní. Opravdu!

Zdroj: Doreen Virtue, Ph.D