Sedmá čakra

Sedmá čakra

7. čakra (korunní)
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých duchovních spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým, zlatě třpytivým světlem. Umístění: střed temene hlavy
Ovlivňuje: velký mozek, šišinku mozkovou
Funkce: spojení s nejvyšší kosmickou energií, může přijímat poselství nejvyšších dimenzí i léčebnou energii


Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje.
Je to místo, kde jsme „doma“. Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu, ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa.
Co jsme zprvu chápali jen intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, které se nám dostává prostřednictvím sedmé korunní čakry, jde ještě dál než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme. Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové záření. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se „nádobou“.
Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál.

Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie, její „květ“ se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.
Harmonická funkce: V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze více nebo méně vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otvírat, budeš zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Tvé vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažiješ svou vlastní podstatu jako všudy přítomné čiré Bytí, ve kterém je vše obsaženo.
S postupným rozvíjením korunní čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Jsi-li pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již „propadnout“ zpět. Máš pocit, že ses probudil z dlouhého snu a že teprve teď žiješ ve skutečnosti. Během cesty ses stal vyprázdněnou nádobou, kterou teď až do posledního koutku zaplnilo božské Bytí. Víš teď, že toto je tvá vlastní podstata, jediná trvalá realita. Tvé individuální „Já“ se stane „Já“ Universa. Svým jednáním uskutečňuješ úmysl Stvořitele, a světlo které vyzařuješ, otvírá srdce všech bytostí, schopných vnímat boží přítomnost. Když chceš nyní něco vědět, postačí jen zaměřit na to svou pozornost, neboť všechno existuje v tobě, v Božském Bytí, se kterým jsi jedno. Tak je Stvoření hra, která se odehrává v neohraničenosti tvého vlastního vědomí.


Poznáš, že pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Vše, co jsi považoval za realitu, se tím stává iluzí. Prožíváš největší prázdnotu - avšak tato prázdnota je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté podstatě. A tato božská podstata života je čirá blaženost.
V letech, ve kterých nastává na základě životních cyklů mimořádná otevřenost energiím korunní čakry, dostáváš šanci získat v rámci svého dosavadního vývoje takovou hloubku poznání, která se ti dosud nezdála možnou. Meditace a pocity oddanosti k Bohu ti v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohledy do tvé božské podstaty a vyvolat v tobě zážitky jednoty. Měl bys této příležitosti využít a více než jindy se zaměřit dovnitř. Připadá nám v této souvislosti pozoruhodné, že fontanely kojenců jsou v prvních devíti až dvaceti- čtyřech měsících ještě otevřené. Malé děti žijí v prvním období své pozemské existence ještě ve vědomí jednoty.

Projevy výrazně uzavřené sedmé čakry: Jak jsme viděli, může nám otevření a harmonizace doposud popsaných čaker zprostředkovat množství vědění, zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeš mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeš zcela zbaven pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v tvých čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele, a tím ani v harmonii se sebou navzájem.
Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry, neotevřeš duchovním pravdám, můžeš mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měl bys takové pocity považovat za upozornění, že se máš obrátit dovnitř. Možná pocítíš i určitou nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti.
Zkusíš možná potlačit tyto nepříjemné pocity „útěkem“ do mnoha nízkých aktivit, nebo přijetím nové zodpovědnosti, abys dokázal svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stádiu „přitáhnou“ nemoc, která je přinutí ke klidu. Nevyslyšíš-li tato poselství, zůstaneš pravděpodobně ve svém dalším životě připoután k vnějším věcem a ohraničen svým osobním „Já“.
Šišinka (epifýza) Žlázovou spojnicí korunní čakry je šišinka, tělísko velikosti hrášku skryté hluboko v mozku, o němž se lidé dříve domnívali, že k ničemu neslouží. V sedmnáctém století ji francouzský filozof René Descartes prohlásil za sídlo duše a nejnovější vědecký výzkum tuto žlázu spojil s tvorbou melatoninu a se seřizováním tělesných „vnitřních hodin“, zejména pak doby k odpočinku - spánku. Melatonin je předmětem intenzivního vědeckého zájmu také proto, že možná zabraňuje stárnutí, a měl by též ovlivňovat podvěsek mozkový, štítnou žlázu, nadledvinky a gonády - i když zatím nikomu není jasné, jak a proč. Tak jako korunní čakra, která představuje řídící centrum v soustavě čaker jakožto celku, i šišinka řídí náležité fungování našeho tělesného, citového a rozumového já.
S šišinkou jsou přímo energeticky propojeny také oči, o kterých se říká „oko – do duše okno“. Proto je na nich tak vidět, jak je na tom energeticky duchovně ten který člověk a proto při duchovní práci velmi často mění odstíny, sytost i jas (někdy i barvu).


Světelná energie z vyšších dimenzí, která pulzuje z galaktického centra, vstupuje do fyzického těla v šišince mozkové. Tato malá uzlina v mozku je klíčový portál pro vnímání vyšších vibrací světla. V lidském andělu či vzestoupené bytosti je plně aktivní a funkční po celou dobu. Ve starém energetické podobě člověka byla používána pouze při meditaci; osoba „jde nahoru“, aby se setkala s vyššími vibracemi průvodců a andělů a vyššího já, a pak opět „sestoupí dolů“. Plně aktivovaný lidský anděl žije s tímto andělským/spirituálním portálem v plně aktivním stavu po celou dobu. Je to ekvivalent nacházení se ve stavu hluboké meditace (mozkové vlny théta) v rámci stavu plného probuzení. To je důvod, proč se mnoho lidí v transformaci cítí „kosmicky“ a „dezorientováni“, když se přizpůsobují běžnému životu na této hluboké úrovni vědomí. Je to úkol této doby, abychom žili s tímto vyšším stavem vědomí a přesto byli dostatečně uzemněni, abychom dobře fungovali ve fyzickém světě. Nicméně théta je rovněž úrovní zázračného tvoření a formování energie, se záměrem manifestace, takže když je toto přizpůsobení provedeno, lze vytvářet zázraky snadněji.
V této době mnoho lidí zažívá „výboje energie“ v šišince mozkové. Když dochází k výrazným elektromagnetickým emisím z galaktického centra, stává se šišinka mozková elektricky přetíženou a přestimulovanou. To může oplátkou vést k přestimulaci další mozkové endokrinní žlázy, hypofýzy, což vytváří problémy s energetickou rovnováhou fyzického těla. Šišinka mozková a hypofýza jsou přímo spojeny s elektromagnetickým či bioenergetickým „obvodem“ těla, protože hypofýza je aktivována emisemi světla nebo zprávami, které jsou přenášeny ze šišinky.
Podle amerického esoterika Phila Grubera se v této době epifýza a hypofýza spojí a utvoří duhový oblouk…což je v některých uměleckých i literárních dílech zobrazováno jako jeskyně stvoření, nebo také posvátný sňatek. Když je šišinka plně aktivována, když máte vyšší vize, vypadá jako vánoční stromeček, jsou na tom koule světla, které blikají, zejména červené a zelené a někdy jsou okolo takové stříbrné zamotané věci, to jsou vlákna. Právě tohle je pravzorem pro vánoční stromeček! Tohle byla inspirace! V USA St. Claus přichází komínem a něco zanechává u stromečku. Co tam zanechává? Dárky, v angličtině se dárku říká present, to be present je ale také sloveso, které znamená být v přítomnosti. A o to tu jde.
Motto: Šišinka: vidím či předvídám to, co mi přijde.


Hypothalamus Umístěn přímo nad hypofýzou (přibližně někde mezi ušima). Vytváří tyto hormony: Somatropin stimulující hormon (GHRH), Gonadotropin uvolňující hormon (GnRH) - ten řídí některé hormony hypofýzy, které jsou důležité mimo jiné také pro normální průběh menstruace, Prolaktin inhibující hormon (PIH, tzv. dopamin), či Somatostatin (GHIH).
Uvolňuje i další hormony, které spouštějí a pozastavují uvolňování hormonů hypofýzy, například TRH (tyreotropin uvolňující hormon), který v hypofýze obstarává uvolňování dalšího hormonu TSH (tyreotropní hormon), který dále působí na štítnou žlázu, aby vypouštěla do krve hormon tyroxin. Je to právě hypothalamus, který se podílí na řízení a udržování tělesné teploty, chuti k jídlu, regulace spánku a bdění apod.
Motto: Hypothalamus: vykládám to, v co věřím. Fialová barva


A pro úplnost ještě osmá až dvanáctá čakra, které se mají právě při transformaci začít otevírat (jen upozorňuji, že leží mimo fyzické tělo ve směru vzhůru nad ním, někdy se jim také říká spirituální čakry), část informací je z knihy Poslové úsvitu (Barbara Marciniak, vydalo nakladatelství Alternativa 2003) a knih Th e Reality Creator od Toma DeLiso.

Zdroj: kniha 2012 zlatá brána otevřená