Soupeření

Vědomí mnoha lidí se pohybuje někde ve spodní úrovni svých bytostně vlastních možností. Jistě, jsou mezi vámi tací, kdo si jsou dokonale vědomi svého božského původu a ve svém nitru tuto jednotu i žijí. Většina lidí - i ti, kteří již kráčejí duchovní cestou - ve své každodenní realitě neustále uplatňuje hodnotící kritéria. Sestavuje si hierarchické scénáře, podle nichž hodnotí vlastní duchovní vývoj i pokrok jiných bytostí.

Pořád s někým nebo s něčím soupeříte, a ani si to neuvědomujete. Obdivujete jiné, kdož jsou podle vašeho mínění v duchovním vývoji pokročilejší a domněle nasbírali více poznatků. Je to jako nevědomý závod. Vymysleli jste si nejrůznější techniky a oblasti duchovního vzdělání, snažíte se v co nejkratší době osvojit si maximální množství vědomostí, jež pak korunujete získáním nějakého certifikátu či diplomu. Čím více osvědčení někdo získá, tím je u vás váženější.

Po úspěšně absolvované zkoušce si účastník kurzu vyslouží žádoucí dokument, čímž se stává mistrem nebo podobnou autoritou. Poté k němu začnou ostatní vzhlížet a obdivovat jej - nebo ještě lépe: chtějí se od něj učit. Musím vám však bohužel sdělit, že žádný certifikát vám nemůže doložit, že jste obstáli v duchovní oblasti!

Rozlišujete duchovní mistrovství podle hierarchických stupňů, které jste si samy vytvořili. Honíte se za co nejvyššími tituly, bojujete o to abyste byli v kontaktu s co nejzkušenějšími mistry, a chcete dosáhnout co nejvyššího stupně osobního vývoje. Ovšem nikoliv vše, co někdo ukazuje navenek, se zračí též v jeho nitru, jež vám zůstává skryto!

Když k vám přijde někdo, kdo se nemůže prokázat osvědčením ani jinými doklady o svém duchovním vzdělání nebo dosaženém poznání, nepovažujete jej za rovnocennou osobnost, neboť jej posuzujete podle těchto kritérií. Nejste schopni odhadnout, jakou moudrost a pravdu v sobě ukrývá. Jenže právě v této oblasti se nelze prokázat ani jedinou navenek absolvovanou zkouškou. Nepomůže vám shromažďovat ty či ony speciální vědomosti,  pokud je nepřijmete za své. Je nutné je prožít a realizovat v životě!

Ať se ve vás rozline hluboké poznání, bdí nad vašimi "lidskými" vzorci chování a přivede vás na božskou cestu skutečného uzdravení. Ať má slova naplní a umožní vám nahlédnout za hranice vašeho omezeného já. Ať vás přivedou ke svobodě ducha a pozvednou vás do vyšších sfér. Ať se před vámi zjeví božská pravda a dovolí vám spatřit události v jejich celku, abyste dosáhli vnitřního klidu a dokonalé harmonie.

Ať se tak stane!

V hluboké lásce

Thovt

Zdroj: kniha Thovt brány Atlantidy