Žít v srdci

Žít v srdci

Jste mnohem více než jen lidské bytosti. A posvátná místa vašich srdcí jsou prostorem, kde může být vědomě vytvořena nová realita tohoto světa. Pokud mi k tomu dáte svolení, odhalím vám a budu s vámi sdílet to, co bylo odhaleno mně, předám vám přesné instrukce, které vám ukáží cestu do vašich srdcí, kde jste vy a Bůh společně v jednotě.

My lidé jsme byli před dávnými časy ve své podstatě velmi odlišní, než jsme nyní.

Komunikovali jsme mezi sebou způsobem, kterému nyní v moderních dobách rozumí už jen velmi málo lidí. Naše vnímání a dorozumívání tehdy nijak nesouviselo s naším mozkem, ale bylo spojeno s posvátným místem v našich srdcích.

Byli to mí učitelé, kteří mne požádali, abych vám připomněl, kdo doopravdy jste.

Ukázka: ...pořadatelka kurzu, která mi se seminářem pomáhala, pozorně naslouchala, co jsem o posvátném místě v srdci vyprávěl. Nakonec to už nemohla vydržet a požádala mě: "Mohl bys mi to prosím předvést?"

Nejprve jsem se zdráhal, protože naše lidské pokolení je poznamenáno mnoha negativními pohnutkami a také tím, že si všude stavíme mentální zábrany. Proto se při představě, že naše vědomí opustí mysl, většina lidí vyděsí, Jenže ona tak dlouho naléhala, až jsem nakonec souhlasil. Nic zvláštního jsem od toho nečekal.

Posadili jsme se do lotosu, dívali se na sebe a začali s jednoduchou meditací, kde jsme se koncentrovali hlavně na svůj dech. Po vzoru Kogi Mamas jsem následovně opustil svou mysl a přesunul vědomí do srdce. V příštím okamžiku země vyšel zvláštní zvuk a před mým vnitřním zrakem naskočila nová scéna.

Obraz mě zavedl hluboko do amazonské džungle, Nacházel jsem se pár centimetrů od zakalené řeky s mohutným stromem po levé straně. Z hlavního kmene vybíhala obrovská větev, která byla rovnoběžná se zemí, a sahala do vzdálenosti asi šesti metrů. Můj duch se vznášel asi dva metry nad zemí. Přímo přede mnou se objevila velká puma, která se pohybovala rychle a neohroženě. Zvíře pak vyskočilo na větev a přešlo po ní kočičím krokem. Na konci mrštně skočilo na zem a pokračovalo podél řeky,

Hned poté jsem byl opět zpátky v místnosti s pořadatelkou kurzu. Oba jsme otevřeli oči ve stejný okamžik. Podíval jsem se na ni, abych zjistil, co právě zažila, ale nedělal jsem si velké naděje. K mému ohromnému překvapení mi detailně popsala vše, co jsem sám zažil. Stěží jsem tomu mohl uvěřit. Fungovalo to!

https://www.kosmas.cz/knihy/166915/zit-v-srdci/