Zlatý střed

Zlatý střed
Pro vytvoření zlatého středu vezměte jakoukoli úsečku, libovolně dlouhou a rozdělte ji v určitém bodě.