Zvládání stresu

Zvládání stresu

Andělé nám neustále připomínají: "Za všechen stres si můžete sami."

Jinými slovy, stres si vybíráme!!!

Můžeme sami sobě nalhávat, že nás někdo nebo něco nutí jednat proti naší vůli, ale stejně máme vždycky nakonec možnost a schopnost říci konečné NE, i kdybychom za ně měli těžce pykat. Andělé říkají, že vědomí této možnosti nás osvobodí a pomůže nám zbavit se stresu vyvolaného pocitem, že jsme uvězněnými otroky.

Každodenní život máme ve svých rukou mnohem víc, než si dovolujeme. Často je to dáno skutečností, že jsme se nikdy neodvážili přemýšlet nad tím, jak naše myšlenky ovlivňují všechno to, co během dne prožíváme. Andělé nám radí -  rozhodněte se už hned po probuzení - "Jak by jste chtěli, aby dnešek vypadal?" a on takový bude.

Když například chcete, aby vás nerušil telefon, požádejte anděly, aby hovory sledovali. Lidé, kteří by vám volali pro nic, budou vedeni k tomu, aby nevolali, pokud nejde o něco důležitého. Když naopak očekáváme, že nás dnes čeká příšerný cirkus, naše představa se potvrdí.

Vaši andělé mohou fungovat jako skvělí a oddaní manažeři a asistenti. Požádejte je, aby dohlíželi na vaše telefonáty, návštěvy a schůzky. Přizvěte anděly, aby vám pomáhali hledat nové, neotřelé nápady. Pomohou vám chodit včas, a jak jsem zjistila, nedovolí, aby se vám cokoli stavělo do cesty.

Motlitba za vyléčení stresu

Drahý Bože, Archanděli Rafaeli a Archanděli Michaeli,

zdá se, že stres mi vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc. Prosím zbavte mě tlaků, které jsem sám/sama na sebe uvalil/a. Rafaeli, žádám Tě, abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu. Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek včetně vláken, jež mě vysávají. Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků, jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace. Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie, a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď.

Děkuji Vám. Amen

Zdroj: kniha Léčení s Anděly