Hvězdné paprsky

Hvězda představ

Hvězda představ ve vás posílí přání uskutečnit váš prapůvodní životní úkol. Tento úkol je hluboce spojen s touhou duše po zdokonalení. Vaše duše zná všechny podrobnosti o vaší skutečné vizi a poslání, které jste si pro tento život předsevzali. Urovnejte své myšlenky a soustřeďte všechny své...

Královská hvězda

Pečeť Šalamounova symbolizuje srdeční centrum, které se nachází uprostřed mezi našimi sedmi energetickými centry. Královská hvězda je tedy vyjádřením harmonie a rovnováhy mezi duchovním a materiálním světem, znamená sjednocení nebe a země moudrostí našeho srdce.Možná, že cítíte uklidňující, jemnou...

Hvězda krásy

Tato hvězda zrcadlí spanilost naší skutečné podstaty. Ukazuje nám nádheru a světlo naší čisté, zářící duše. Je to krása, která rozkvétá z našeho nitra a zjevuje se v kvalitách bytí, jež nazýváme láskou, mírností, vyvážeností, souměrností a jednotou. Z lásky k sobě samým vyrůstá naše přirozená...

Hvězdné paprsky - poznej své vnitřní světlo

Hvězdy jsou zářící světelná tělesa, životodárná slunce, jejichž síla záření tvoří atmosférickou bázi pro mnohotvárný biologický život na planetách a zásobuje ho energií. Naše existence je velmi hluboce spjata s existencí hvězd. Světlo hvězd je naším původem, z hvězdného světla jsme se zrodili....