Devátá čakra

Devátá čakra

9. čakra
Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Jakmile se vytvoří devět šroubovic, tato čakra se přesune do zemské atmosféry a stane se spíše čakrou Země, napojenou na síť. Je to spojovací článek. Řídí malé čakry, které existují po celé mřížce éterického těla. Jakmile člověk vzestupuje, má na starosti otvírání nových meridiánů a čaker a jejich re-energetizování. Ve fyzickém těle jsou klíčovým orgánem této čakry nadledvinky, které jsou v neustálém kontaktu s mozkem a brzlíkem ve snaze ujistit se, zda je v těle zastoupena ta správná chemie, aby šlo bez problémů pokračovat v procesu tělesného vzestupu.
Devátá čakra je zajímavá tím, že je to čakra, kde latentně leží Kristovy schopnosti a čekají na uvolnění a použití ve vnějším i vnitřním světě. Ve středu pozornosti v této době je Kristova energie a její schopnosti, které s ní souvisí. Z tohoto důvodu je nyní do fyzické reality posílána pořádná porce práce a energie, aby se jedinci pomohlo otevřít a rozšířit toto energetické centrum. Devátá čakra, stejně jako ostatní, má určitá vážná specifika, a ta si zde nyní probereme.


Devátá čakra sedí nad hlavou ve vzdálenosti až 120 cm. Je to první pevně zapojená čakra, kterou se zabývám, a jejím fluidním dvojčetem je desátá čakra. Počet závitů, které devátá čakra má, se liší (stejně jako u osmé čakry), a jejich přesný počet bude záviset na tom, jak je tato čakra otevřená. Počet závitů je v rozmezí 10,000 až 20,000. Každý závit je ve skutečnosti vlákno či sada vláken. Když je většina těchto vláken řádně zapojena a čakra se začíná otvírat, emituje tato čakra zářivou energii, která vypadá jako rotující duha. V závislosti na tom, jaké schopnosti daná osoba aktuálně z tohoto skladiště dovedností pro použití ve vnějším světě stahuje, bude určena převládající barva, která z této čakry vychází; takže přiřazení nějaké konkrétní barvy k této čakře se zdá být bezpředmětné.

Pokud jste to doposud nevytušili, tak tato čakra obsahuje karmický inkarnační plán jedince. Jsou zde uloženy dovednosti a schopnosti, které se naučil v průběhu všech životů. Tato čakra rovněž obsahuje klíč k osudu duše. Vidíte! Vyvíjející se lidská duše může být rozložena do tří hlavních typů či plánů: stvořitel, léčitel a učitel. Jakýkoliv jedinec může být zařazen do jedné nebo více z těchto kategorií duše. Převládající kategorie určí, kam duše směřuje poté, co jsou ukončeny lidské podmínky. Určí to také směr životů žitých daným jedincem a druh dovedností, které jsou uloženy v deváté čakře. Například plán léčitele se bude lišit od plánu stvořitele. U plánu léčitele stráví jedinec mnohem více životů v rámci nějakého druhu léčitelství a dovednosti tam uložené budou odrážet tuto oblast kvalifikace. Zatímco u plánu stvořitele stráví mnohem více životů při vytváření věcí, jako uměleckých děl, truhlářství, organizace, rodina atd., a v tomto případě zde bude uložen tento typ dovedností.
Zjištění, že tato čakra může být jedním z těchto typů, je vhodné, protože se můžete vyhnout pasti, kdy si myslíte, že tato čakra nefunguje, protože její energetický výstup se zdá být proměnný. V každém plánu existují jemné energetické odlišnosti; a až provedete u této čakry více léčení, budete si vědomi jemností energie každého typu. Například zjistíte, že plán učitele je nejintenzivnější, když jsou tito jedinci určení pro přímou práci s lidskou komunitou. Proto mají tito lidé tendenci mít tam uložen obrovský počet životů a dovedností. Pokaždé, když cítíte velmi silnou a plnou devátou čakru, můžete spekulovat, že tento jedinec má plán učitele.
Plány stvořitele a léčitele jsou mnohem méně intenzivní v důsledku nízkého počtu životů, které je potřeba prožít pro rozvoj tohoto plánu; nicméně mějte na paměti, že zde mluvím obecně. Podstatou není, aby vás intenzita této čakry svedla k domněnce, že je něco špatně, obzvláště pokud prvních několik lidí, se kterými pracujete, má plán učitele.
Nyní, jak jsem již uvedl, je devátá čakra základnou znalostí duše. Obsahuje veškeré informace a životní zkušenosti, které jsou součástí daného jedince. Jedinec do této čakry vstupuje, když se u něj objevují minulé dovednosti, které jsou nyní potřeba. Tyto minulé dovednosti se stávají velmi důležitými, když jedinec začíná probouzet spiritualitu a otvírají se vyšší čakry. Mnoho z minulých lekcí a dovedností musí být sloučeno v rámci určité syntézy, která pevně spojí všechny lekce (lidské a spirituální), kterými duše prošla. Duše se pak naučí skutečnému významu toho, čeho bylo dosaženo za celou dobu lidské existence, a pak nakonec nastupuje spirituální moudrost.

Vše je s touto čakrou v pořádku a dobře, dokud tyto minulé lekce zde uložené jsou řádně dokončeny. Nicméně k čemu příležitostně dochází je, že jedna nebo dvě tyto lekce nejsou řádně naučeny nebo dány do perspektivy, a pak není odpovídající zapojení této čakry kompletní. Když se osoba chystá získat přístup k této konkrétní potřebné znalosti, buď ji získá neúplně, nebo vůbec. Tato osoba se pak nemůže propojit s lekcemi z těchto zkušeností. Bez řádné vazby mezi všemi vlivy bude jedinci zabráněno vzestoupit. Může být potřebné uzdravení této čakry, aby řádně propojila různé aspekty jedince, osvobodila daného jedince od omezení způsobených nesprávným propojením. Jakmile je toto vlákno propojeno řádně, bude mít osoba k těmto znalostem přístup a může postoupit výše volně a jednoduše.


Například osoba s plánem učitele bude v nějakém okamžiku potřebovat nabýt znalosti léčení, aby mohla vyučovat další léčitele. Pokud je toto vlákno propojeno nesprávně, v důsledku nějakého traumatu v rámci nějakého z léčitelských životů, nebude tato osoba schopna získat přístup k těmto dovednostem, a proto nebude schopna naučit se hodnotě léčení pro sebe a ostatní. Tato neschopnost léčit může této osobě zabránit dostat se kamkoliv dál. Jednoduché vyléčení deváté čakry je vše, co je potřeba, aby se daná osoba od těchto omezení osvobodila. Udělejte si poznámku, že specifi cké trauma způsobující nesprávně propojené vlákno je nemateriální; protože s největší pravděpodobností bylo toto trauma již očištěno.
Vidíte! Vyčištění traumatu nemusí nezbytně propojit konkrétní dovednost. K propojení dovednosti v deváté čakře dochází přirozeně, pokud osoba dosáhne okamžiku, kdy se znalost konkrétní dovednosti přemění na moudrost. Nicméně pokud z nějakého důvodu je daná osoba neschopná dokončit transformaci znalosti na moudrost, v důsledku nějakého traumatu v daném životě, vlákno se nepropojí. Toto trauma pak lze vyléčit v následném životě, ale v tomto následném životě se daná osoba touto konkrétní dovedností zabývat nemusí. Zde, u tohoto příkladu, je trauma očištěno, ale vlákno zůstává nesprávně propojeno, v důsledku toho, že daná dovednost není uplatněna, když dojde ke zmoudření. Uzdravení této čakry s největší pravděpodobností tento problém opraví, protože vše, k čemu musí dojít, je umístit toto vlákno na jeho patřičné místo. Znalosti pak budou uvolněny.


Když budete tuto čakru uzdravovat, s největší pravděpodobností budete v transu a uvidíte nějaký druh spletitého obvodu duše, máte-li tedy vnitřní vizi. Mantrou pro tento případ je EL-EE-TEE. To vás uzamkne k této čakře a umožní vám s ní pracovat. Držte jednu ruku nad pacientovou srdeční čakrou, a druhou na pacientově čelní čakře, a recitujte tuto mantru. Když cítíte, že jste získali přístup k síti spletitých propojení, jste tam. Nyní se pokuste vycítit tato spojení (buď ve svém oku v mysli, nebo vnímáním energie propojení), a když se dostanete k nepatřičně propojenému vláknu, prociťte či si vizualizujte, jak dáváte toto vlákno na jeho patřičné místo. Pak zkontrolujte, zda je energie správně cítit nebo vidět. Pak, zdá- li se vše v pořádku, se vraťte do normálního stavu vědomí a stáhněte svoji energii.
Léčení pevně zapojené čakry je relativně snadné, jakmile v tom získáte zručnost. Tato léčení probíhají rychle a v rámci procesu nespotřebují větší objem energie. Vše, co zde děláte, je, že dáváte na místo energetické vlákno, které bylo umístěno nesprávně. Není zde ani žádné vyrovnávání či uzavírání, které je potřeba provést. Vstoupíte tam, najdete vlákno, dáte ho na místo a odejdete. Hotovo!

Zdroj: kniha 2012 zlatá brána otevřená