Květ života

Síně Amenti

Síně Amenti se nacházejí v hlubinách, uvnitř vaší planety. Musí jimi projít každá duše poté, co opustí své tělo. "Kalibruje" se v nich duševní jádro s Květem života uvnitř zemské pyramidy a jsou zde rovněž vnímatelné plamínky všech duševních střípků. Duše, jež zde prodlévají, září různou intensitou a různými barevnými odstíny. Tady poznáte stupeň jejich zralosti. Po opuštění těla zde zůstávají sedm plných dní a po ukončení této "oddechové fáze" je opět opustí.

Po ukončení inkarnace v husté hmotě potřebuje každá duše klid a čas na rozjímání, než se rozloučí se svou předešlou existencí. V těchto síních se může ohlédnout za svým uplynulým životem a zjistit, nakolik pokročila ve svém vývoji. Na základě stupně zralosti se naladí na odpovídající úroveň, vytvoří si nový životní plán a duševní jádro se připraví na další Inkarnaci.

Čas, jak jej znáte, tu neexistuje. V těchto prostorách odpovídá lidský život pouze několika nádechům a výdechům. Pokud se vám zdá, že něco trvá příliš dlouho, ve vyšších dimenzích a Síních Amenti jde o velmi krátkou dobu. To, co pro vás znamenají desetiletí, je tady doslova okamžik. Zapomeňte na všechny pozemské představy, neboť jsou zdánlivě platné pouze na vaší úrovni bytí, jelikož tato časová frekvence je produktem vašeho globálního "masového" vědomí a z vesmírného hlediska nemá žádný význam.

Mezi vámi se traduje, že překročí-li duše brány tělesné smrti, stane před jakýmsi soudem, kde se "musí" zodpovídat za své činy. Toto přesvědčení vychází rovněž z hodnotícího lidského myšlení. V kosmickém smyslu žádné místo, kde by se duše soudily, neexistuje. Je to výplod vašeho rozumu a jeho způsobu konání. Pravda je, že Síněmi Amenti prochází každá duše, jež opustila tělo prožitkem fyzické smrti. Jsou tu sály života a smrti, avšak možno je označit i jako síně duše. Je to sféra přechodu a nového začátku plamene každé duše.

Každá duše, jež opustí svět hmoty, je sem samostatně povolána. To je důvod, proč tyto prostory označujeme slovem "soud". Jelikož dimenzní brány a vysoce vibrující membrány prokážou, zda konkrétní bytost dosáhla frekvence odpovídající dalšímu stupni. Tady se duše přizpůsobuje následující úrovni bytí a rozhoduje se, kterou cestou se po ukončení inkarnace vydá. Do Síních Amenti přicházejí všechny duše, i ty, jež budou v inkarnacích pokračovat a projdou dalším cyklem na úrovni hmoty. Avšak, člověče, věz: Marně bys tu hledal soudce vyslovující ortely či tomu podobné energie.

Síně Amenti se zjevují každé bytosti po vystoupení duše z fyzického těla. Ti, kteří přežili klinickou smrt, je popisují jako přibližující se světlo. Duše mají pokaždé pocit, že se tunelem přibližují ke světelnému bodu, který je magicky přitahuje. Lze to popsat též jako vystoupení vašeho pravého Já ze sídla duše ve fyzickém těle. V tomto okamžiku se duše zbavuje své omezující vnější schránky a automaticky míří k oněm síním.

Žádná duše se nikdy neztratí, jelikož je neustále propojena tenkou nitkou s hlavní duší, duševní hvězdou, jež sídlí mimo lidské tělo. Pokud bytost zářivé světlo nevidí, je možné, že se dobrovolně rozhodla ukončit svůj život a že zatím nezavršila svůj životní plán. Předčasné opuštění fyzického těla není každopádně hodné doporučení. Duše potřebuje nasbírat konkrétní a důležité zkušenosti, aby se mohla naladit na další postup v nové inkarnaci. Je to akt zoufalství, který znemožní duši naplnit svůj životní projekt. Poté se ocitne v místě plném beznaděje, odkud se stěží dokáže vysvobodit. Tyto bytosti totiž opustily svůj přirozený cyklus a ocitnou se v zóně, která jim zrcadlí jejich poslední strachy, starosti a bezmocnost. Jen těžko se této z temné úrovně samy vymaní. Setrvávají v oněch místech rozervanosti většinou dlouhou dobu, než jsou  schopny naladit se na novou inkarnaci. To, že se tady ocitly, však bylo jejich svobodné rozhodnutí.

Taková duše je schopna vytvořit si nový plán, až když se osvobodí od všech nízkých emocí, které ji k tomuto zoufalému činu dovedly. Duše se z této úrovně vyprostí a získá znovu klid poznáním. V dalším životě potom může dovést svůj původní záměr do konce, neboť bude řešit úkoly i z předchozí inkarnace (tzv. dostane nášupem minulý život, to co nedořešila a před čím utekla + nové zkušenosti a úkoly). Naplní se tak záměr Ducha, jenž ji vyslal sbírat zkušenosti, a ona s ním poté opět splyne. To je záměrem a cílem každé inkarnace. Situace se opakují tolikrát, dokud se duše neosvobodí a nesplyne s Duchem jako uzavřená zkušenost.

Říkáte tomu rovněž karma. V současné době ji lze však odbourat mnohem rychleji než kdykoli předtím, a sice díky tomu, že jste již na úrovni vyšší frekvence. Znamená to například, že nemusíte prožívat všechny zdánlivě negativní zkušenosti, abyste dospěli k poznání a vykoupení. Stačí, pokud je přijmete na úrovni ducha, čímž disharmonie vyléčíte. Jestliže neustále narážíte na tentýž problém nebo opakovaně prožíváte obdobné, zdánlivě negativní situace, vězte, že prahnou po tom, abyste si s tím spojené postoje a emoce uvědomili, poznali je a ve svém nitru vyléčili.

Naučíte-li se vykládat znamení duše, dosáhnete ve svém bytí opravdový mír. Čím dříve je rozluštíte, tím rychleji odbouráte zdánlivé problémy. Tyto životní okolnosti si vaše duše vyžádala, neboť ji umožní zkušenosti, které ji povedou k důležitému poznání.  

Zdroj. kniha Thovt brány Atlantidy - Kerstin Simoné

 

 

 

Květ života - "Kristova mřížka"

Květ života, zvaný také "Kristova mřížka" nebo "absolutní matrix", je nejdokonalejším vzorem stvoření, a protože si na tuto dokonalost ve všem vzpomínáme, může nás probudit. Nacházíme v něm duchovní zákon alchymie, zákon jednoty: jedno je vše; vše je jedno.

Z Květu života vzniká ve dvojrozměrném zobrazení ze třinácti kružnic plod života. Číslo třináct je číslo zasvěcení. (No mazec - kdo člověku řekl, že 13 je nešťastné číslo? Zase někdo, kdo chtěl, aby se lidé obávali něčeho, co je může dostat z karmy). Máme dvanáct apoštolů, s Ježíšem je jich třináct. Máme dvanáct měsíců a třináct lunárních měsíců... 13. princip je principem oběti, umožňující vznik nových tvarů a spojení. Za 12./13. princem se skrývá spojení mužského a ženského, dne a noci, Slunce a Měsíce. Jednota se rozdělila do dvanácti částí, abychom poznali dvanáct aspektů a naučili se je zvládnout. Po jejich propojení v nás a aktivaci začíná vývoj ve vyšších dimenzích. Vzniká dokonalý člověk. Třináctka je začátek nové, holistické skutečnosti.

Plod života obsahuje komplexní informace a funguje jako ženská brána stvoření k materializaci hojnosti. Hojnost, jež může být vyjádřena mnoha způsoby, je vždy k dispozici. Pro každého je tu dostatek. Podívejme se na přírodu, která "překypuje" a produkuje víc, než kolik k životu potřebujeme. Můžeme spočítat například jadérka v jablku, ale už ne stromy, které z nich vyrostou. Existuje nekonečné množství cest a možností na všech úrovních, v jednom konečném prostoru. Musíme si být této hojnosti vědomi.

Zdroj: Posvátná geometrie platonských těles