Metatronova krychle

Melounový turmalín - kámen Archanděla Metatrona

V melounovém turmalínu se spojuje soucit se zápalem probouzet lásku na fyzické i spirituální úrovni. Poselství: "Přináším všestranné požehnání lásky těm, kdo cítí mé volání, a intenzivně a rychle aktivuji jejich srdeční čakru. Mé kouzlo odráží jako zrcadlo Božskou lásku prostřednictvím partnerů,...

Karta s Archandělem Metatronem - Vůz

Archanděl Metatron může zvýšit vaši motivaci a hladinu energie tak, abyste naplnili své priority. Metatron používá posvátný geometrický tvar nazývaný "Merkaba" nebo "Metatronova kostka", aby srovnal čas, čímž vám umožní okamžitě zhmotnit vaše sny

Karta s Archandělem Metatronem - Snílek

Archanděl Metatron dohlíží na ty, kdož jsou noví na duchovní cestě, a na mladé lidi, kteří jsou duchovně uvědomělí. Je to skvělý průvodce, kterého volejte, aby vám pomohl překonat rozpaky a plně se zavázat k přijetí opatření a posunutí se směrem k uskutečnění svých snů. S pomocí Metatrona si můžete...

Meditace s obrázkem Metatronovy krychle a šamanská cesta

1. Meditace s otevřenýma očimaVezměte si nyní obrázek Metatronovy krychle. Ve dvojrozměrném zobrazení existuje trojrozměrná úroveň. Podržte obraz přímo před obličejem, na špičce nosu. Nejprve ho uvidíte nejasně. Pomalu ho oddalte od obličeje, přesto stále koncentrujte pohled na něj. Možná se vám...

Cvičení k posílení intuice a napojení

Zlaté světlo, jež je Metatronovi přiřazeno, je esencí světla, jeho nejvyšší vibrací, nejčistší formou vědomí. Je to světlo zářící ze sebe sama, symbolizující jednotu, štěstí, božství, probuzení a dokončení. Energetické telo lze nabít dechem.Pupek je centrum, které na začátku života vyživovalo naše...

O Metatronovi

Metatron stojí na špici andělské hierarchie Sromu života v kabale a se svým ženským doplněním Miranlajou (podle staré tradice zvaným též Šekina) patří k nejvýše postaveným andělům v nebi. Metatron je ochráncem božského trůnu. Jeho jméno znamená "Ten, který stojí za božským trůnem" nebo "Ten, který...

Metatronova krychle - ukazuje cestu od lidské povahy bytí k té božské

Metatronova krychle zahrnuje tajnou formuli toho nejposvátnějšího ze všech geometrií. Je klíčem a kaleidoskopem stvoření. Nauka posvátné geometrie je jedním z nejlépe vyvážených systémů, urychluje spirituální vývoj až k rychlosti světla. Obsahuje komplexní vědění o stvoření, harmonii, rovnováze a...

Metatronova krychle