Čakry

Automatická kresba

CO JE TO AUTOMATICKÁ KRESBA? Je to intuitivní kresba s rozborem čaker, diagnostika vztahů a vzorců chování: Červená - rodina, hmotné zabezpečení - jakou máte tuto čakru otevřenou, nebo jestli je tam blok. Jestli vás váš vztah s kýmkoli v tomto směru naplňuje. Oranžová - chuť do vztahu -...

Desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra

Desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra jsou mnohem dále. Desátá čakra bude funkční ihned po těsnějším propojení vaší Sluneční soustavy s jednotlivými nadsystémy. V desáté čakře lze nalézt mistrovskou knihovnu spirituálního vědění, někdy také mylně označovanou jako Akáša. V těchto časech je mozek mnohdy...

Devátá čakra

9. čakra Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Jakmile se vytvoří devět šroubovic, tato čakra se přesune do zemské atmosféry a stane se spíše čakrou Země, napojenou na síť. Je to spojovací článek. Řídí malé čakry, které existují po celé mřížce éterického těla. Jakmile...

Osmá čakra

8. čakra Osmá čakra je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi třicet až padesát centimetrů nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Tato čakra sbírá energi čchi ze slunce a světla přetváří ji do nezbytných vibrací, které udržují systém bytosti v chodu na tom...

Sedmá čakra

7. čakra (korunní) Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých duchovních spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními...

Šestá čakra

6. čakra (třetí oko) Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší vidící centrum centrálního nervového systému. Umístění: čelo, jeden prst nad kořenem nosu Ovlivňuje: obličej,...

Pátá čakra

5. čakra (krční) V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace, emoce a pocity jsou v ní přetvářeny do výrazů. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otvírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí...

Čtvrtá čakra

4. čakra (srdeční)Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko- emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak se energie tří horních i tří spodních čaker navzájem pronikají. Souvisejícím elementem je vzduch...

Třetí čakra

3. čakra (solární)Třetí čakra má v literatuře různá označení. Také její umístění je podle toho udáváno různě. Jedná se však o jednu hlavní čakru a větší počet vedlejších čaker, majících natolik podobné funkce, že mohou být všechny k hlavní čakře přiřazeny. Třetí čakra má proto komplexnější rozsah...

První čakra a druhá čakra

1. čakraPrvní - základní - čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého jeho systému energií. Když máme kontakt s „duchem Matky Země“, zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost. Do...